Львув

Переглянути збільшену карту
ID карти: 026
Оригінальна назва: Lwów
Локалізація: Львів
Рік: 1932
Масштаб: 1:30 000
Розмір карти: 37х28,5 cm
Видавець: Книжниця Атлас. Львів-Варшава
Джерело: Колекція Христини Харчук
Правове регулювання: Христина Харчук. Львів

План частини території Львова з трьома додатками, які показуються територіальний розвиток міста кінця XIV, середини XVIII і ХІХ століть.

План створено Картографічним інститутом ім. Е. Ромера "Атлас" та надруковано у Акційному товаристві "Книжниця-Атлас" у 1932 році.

Легенда:

  • У лівому верхньому куті розташовано назву: "Львів" (Lwów). 
  • У правому нижньому куті мітиться інформація про видавця та рік видання плану: "Акційне товариство Книжниця-Атлас Об'єднані картографічні і видавничі заклади, 1932 р."(Naklad i druk S.A. Książnica-Atlas Zjedn[oczone] Zakłady kartogr[aficzne] i wyd[awnicze] Lwów-Warszawa, 12532, VIII/32)
  • У лівому нижньому куті розміщено фірменний знак фірми з написом: "Картографічний інститут ім. Е. Ромера "Атлас" (Instytut kartograficzny imienia E. Romera Atlas).
  • У нижній частині плану розташовано умовні позначення та перелік 18 об'єктів позначених на плані.
  • У лівому нижньому куті окремим додатком подано територію центральної частини міста у масштабі 1:15 000.
  • У правій частині плану подано три додатки, які демонструють "територіальний розвиток міста на основі планів Дідушицького, Десфіля, Куммерсберга, Семковича і матеріалів міського архіву в масштабі 1:60 000, станом на кінець XIV ст., середину XVIII ст. і середину XIX ст." (Rozwój historyczny Lwowa według planów Dzieduszyckiego, Desfillesa, Kummersberga, Semkowicza i materialów Archiwum miejskiego. Koniec XIV wieku (Lwów Kazimierzowski). Połowa XVIII wieku. Połowa XIX wieku).