Ключові поняття і терміни культурології

У осінньому семестрі 2013 року Богдан Шумилович читає навчальні курси "Ключові поняття і терміни культурології" для студентів Гуманітарного факультету Українського Католицького Університету за спеціальністю "соціальна педагогіка" (1 курс) та "історія" (3 курс).

Культурологічна наука вивчає різноманітні прояви "живої культури", стосунки окремого індивіда та суспільства, досягнення та недоліки технологічної культури, трансформацію мистецтва та естетики, відносини між життям та смертю у різних культурах, змінність філософської парадигми у історії культури та багато іншого.

Гуманітарна культурологія базується на історії, географії, літературознавстві, етнографії, релігієзнавстві, мистецтвознавстві, філософії та естетиці. Фактично в культурології пересікаються соціальні фактори та функціональні, або чисто культурні. Ця амбівалентність й породжує безліч трактувань культури. 

Метою курсів "Ключові поняття і терміни культурології" є створити узагальнені уявлення у студентів про методи і напрямки, які виникли на перехресті історичної науки та культурології; полегшити студентам входження в проблемне поле культурології через історичний підхід та методологію. Курси мають зорієнтувати слухачів у проблемному полі культурології та сформувати у них чітке бачення проблемних питань цієї дисципліни.