Учасники, лектори та організатори Літньої школи
Проф. Марцін Водзінський прочитав курс "Євреї Східної Європи в модерний час"
Під час занять з Сергієм Кравцовим
Заняття з Софією Дяк на Просторі Синагог
Курс про музеї з Вадимом Алцканом і Людмилою Гордон
Уроки з їдишу з Валентиною Федченко
Їдиш з Арно Бікаром
Проф. Юджин Аврутін прочитав курс "Історія російського єврейства"
Візит в Львівський історичний музей
Кураторська екскурсія з Максимом Мартином в Музеї історії релігії
Курс др. Кароліна Шиманяк
Заняття з Владиславою Москалець про соціальну історію євреїв
Робота в групах впродовж воркшопу
Робота в групах впродовж воркшопу
Презентація проекту музейної експозиції для Музею історії релігії
Поїздка в Дрогобич

Пов'язані (з) історіями: заангажування в міське минуле та активізація єврейської спадщини

Дати: 10 липня – 4 серпня 2017 року
Місце: Центр міської історії. Львів, Україна

Літня школа 2017 є останньою з серії освітнього проекту "Багатокультурне минуле і єврейська спадщина: міський досвід Східної Європи", який тривав у Центрі міської історії з 2015 року. Головне завдання проекту – забезпечити молодим дослідникам і практикам можливості отримати знання про найновіші підходи і дослідження у єврейських студій Східної Європи, сприяти розвитку дослідницьких і практичних навиків, критичного мислення в аналізі різних наративів минулого та їхнього сучасного використання. В ширшому розумінні школа покликана створити простір для поширення учасницької історичної культури та подолання ієрархізованих моделей практикування історії і спадщини в академічних середовищах та публічному полі.

[Зголошення на літню школу]

Цьогорічна школа зібрала дослідників та лекторів з провідних центрів єврейських та Східноєвропейських студій разом з 16 учасниками (магістри, аспіранти, молоді дослідники та практики спадщини) з України, Польщі, Росії та Білорусії.   

Програма школи базувалася на інтердисциплінарних підходах, беручи до уваги важливі дискусії і найновіші методології та інструменти дослідження та презентації історії суспільств з багатокультурним минулим. Особливий акцент був зроблений на темах єврейської історії і спадщини в сучасній Україні і ширше у регіоні Східної Європи.

Програма поєднала різні формати: від лекцій і семінарів, мовного курсу до практичної роботи. Як і в попередні роки незмінними в програмі були два базових курси – загальний лекційний курс з історії євреїв Східної Європи ХІХ-ХХ століть та початковий курс їдишу. Короткі семінарські курси з культурної та соціальної історії охоплювала широкий спектр питань репрезентації єврейської культури в сучасних контекстах Східної Європи.

Курси лекцій та семінарів:

Важливою частино програми школи був воркшоп публічної історії, який мав на меті дати учасникам практичні вміння та інструменти для роботи з історичними темами поза академією, в публічному просторі міста та з різними аудиторіями. Предметом практичної роботи для учасників стали музеї. Такий вибір формату публічної історії пов'язаний з сучасним інтенсивним розвитком музейної інфраструктури та концептуалізацією музеїв в Центральній і Східній Європі.  Воркшоп ставив важливі питання критичного підходу до спадщини, різнопланової презентації багатокультурної спадщини України та інших пострадянських країн, реферуючи до важливості усвідомлення спільної спадщини та необхідності історичного діалогу в сучасних суспільствах.  [Опис воркшопу]

Впроваджуючі курси воркшопу:

Учасники школи працювали з концепціями та форматами двох музеїв Львова – Історичним музеєм та Музеєм історії релігії. Результатом воркшопу стали – огляд та аналіз діючої експозиції відділу історії західноукраїнських земель Історичного музею  та розробка концепції експозиції для відділення Музею історії релігії на вул. Староєврейській, де планується створити музей єврейської дільниці Львова. Тюторами воркшопу були Др. Вадим Алцкан та Людмила Гордон. Детальніше про практичну частину програми на сторінці воркшопу

Доповнила програму поїздка до Дрогобича, в минулому багатоетнічного містечка з багатою єврейською спадщиною. Учасники відвідали місцеві музеї і мали можливість побачити і обговорити як сучасне місто працює з своїм минулим і презентує свою історією, яким є домінуючий наратив і які виклики для міста з цим пов’язані.

Літня школа включала також публічну програму для широкої аудиторії "Єврейські дні у Ратуші". Відкриті лекції та дискусії тематично була пов’язана з програмою школи. Вони ставила питання про сучасні історичні музеї, їхні перспективи, виклики та відповідальність у репрезентації історії та формуванні суспільної думки про минуле. Детальніше про програму на сторінці програми.

Організатори

розробка концепції
Софія Дяк
s.dyak@lvivcenter.org

розробка програми
Ірина Мацевко
i.matsevko@lvivcenter.org

координаторка
Мар'яна Мазурак
m.mazurak@lvivcenter.org

Літня школа з єврейської історії та багатокультурної спадщини – це серія освітніх програм, яку Центр міської історії розпочав 2010 року. Проект спрямований на впровадження інклюзивного підходу до вивчення, дослідження і викладання історії Центральної та Східної Європи ХІХ-ХХ століть, а також зміцнення усвідомлення важливості єврейської історії та спадщини як частини багатокультурного спадку регіону. Школа формує середовище молодих вчених, практиків і викладачів у Східній Європі та за її межами, які об’єднані спільними науковими інтересами Єврейських та Східноєвропейських студій.

Більше інформації про попередні школи тут.