Заняття з їдиш
На лекції проф. М.Водзінського
На єврейському цвинтарі в Бродах
Екскурсія по місцях єврейської історії Львова
У синагозі в Жовкві.
Лекції Др. Й.Лісек з єврейської літератури
Др. А.Львов про повсякденне життя штетля
Вистава "Тойбеле та її демон". "Брама Ґродська – "Театр NN"
Закриття школи. Вручення сертифікатів

Єврейська культура та історія Центрально-Східної Європи

Місце: Центр міської історії. Львів, Україна
Дати: 5-30 липня 2010 р.

Історично Львів став місцем перетину та існування різних культур, які створили багату і чудову спадщину. Важливим викликом для сучасного Львова є усвідомлення необхідності дбати про своє багатокультурне минуле, визнавати і зберігати історичну спадщину різних спільнот міста.

В результаті відбору, до участі в літній школі запрошено 18 молодих людей: студентів старших курсів, аспірантів та молодих науковців – гуманітаріїв зі Львова та інших міст України, які не обов’язково займаються єврейською проблематикою, але є відкритими до нової інформації, нових знайомств та мають бажання поглибити свої знання.

Впродовж чотирьох тижнів викладачі, фахівці з єврейської тематики, читали лекції з єврейської історії, літератури, культури, викладали базовий рівень їдиш. Учасники літньої школи прослуха курси:

Також відбулися гостьові лекції Оксани Бойко, Леоніда Фінберга, Жанни Ковби, Анатолія Подольського, Андрія Портнова, Миколи Гоманюка, Барбари Ґєршевської, Пьотра Пілюка, Пьотра Драга, Катажини Лачовіч, Владіміра Лєвіна, ХристиниБойко, які говорили про різні аспекти єврейсько-українських стосунків, єврейську культурну спадщину і місця пам’яті, Голокост.

З програмою гостьових відкритих лекцій можна ознайомитися тут.

Програма літньої школи.

Відбулися також екскурсії, дискусії, покази фільмів та вистав, тематично пов’язаних з проблематикою літньої школи.

Заняття проводилися польською, російською та українською мовами.

За детальнішою інформацією щодо літньої школи просимо звертатися до академічного координатора Центру міської історії Ірини Мацевко i.matsevko@lvivcenter.org або за тел. 275 17 34

Щоб отримати доступ до матеріалів літніх шкіл з єврейської історії та культури Центрально-Східної Європи ХІХ – ХХ ст. (2010-2012 рр.) слід зареєструватись або залогуватись.

Матеріали літньої школи

Др. Александр Львов
Цви Гительман, История советского еврейства // От Авраама до современности. Под ред. Д. Фишмана, Б. Высоцки. М.: РГГУ, 2002. С. 299-328. (5 Mбайт)
Д. Трахтенберг, Дьявол и евреи. Москва – Иерусалим, 1998. С. 6-29, 102-147. (4 Mбайт)
О. Белова, "Мы жили по соседству…". Этнокультурные стереотипы и живая традиция // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 230–237. (105 Кбайт)
А.И. Паперна, Из Николаевской эпохи // Евреи в России: XIX век: А.И. Паперна. Из Николаевской эпохи; А.Г. Ковнер. Из записок еврея; Г.Б. Слиозберг. Дела давно минувших дней / Вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент. В.Е. Кельнера. М., 2000. С. 120-149. (5 Mбайт)
Джон Клир, О русско-еврейской интеллигенции (к постановке вопроса) // Евреи в России. История и культура. СПб, 1995. С. 75-78. (311 Кбайт)
И. Барталь, От общины к нации. Евреи Восточной Европы в 1772-1881 гг. М.; Иерусалим: Гешарим: Мосты культуры, 2007. С. 25-36, 241-256. (1 Mбайт)
И. Цинберг, Исаак Бер Левинзон и его время // Евреи в Российской империи XVIII – XIX веков. М. – Иерусалим, 1995, с. 441-480. (1 Mбайт)
Дж. Д. Клиер, Россия собирает своих евреев: Происхождение еврейского вопроса в России: 1772-1825. М.; Иерусалим: Гешарим: Мосты культуры, 2000. Гл. 2. Евреи — загадочное приобретение России, с. 40-94. Заключение, с. 315-320. (658 Кбайт)
А.И. Паперна, Из Николаевской эпохи // Евреи в России: XIX век: А.И. Паперна. Из Николаевской эпохи; А.Г. Ковнер. Из записок еврея; Г.Б. Слиозберг. Дела давно минувших дней / Вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент. В.Е. Кельнера. М., 2000. С. 31-76, 87-199. (5 Mбайт)
Shaul Stampfer, Heder study, knowledge of Torah, and the maintenance of social stratification in traditional East European Jewish society // Studies in Jewish Education 3 (1988) 271-289. (187 Кбайт)
Д. Ассаф, Мир еврейского законоучения в Польше // Главы из истории и культуры евреев Восточной Европы. Ч. 2. Тель-Авив, Издательство Открытого университета, 2004. С. 99-238. (4 Mбайт)
Jeffrey R. Woolf, Qehillah Qedosha : Sacred Community in Medieval Ashkenazic Law and Culture // A Holy People: Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity/ Ed. By Marcel Poorthuis & Joshua Schwartz/ Leiden & Boston: Brill, 2006. P. 217-235. (508 Кбайт)
Ш. Эттингер (ред.), История еврейского народа. Москва, 2002. С. 254-279. (437 Кбайт)
Й. Х. Йерушалми, Захор («Помни»): Еврейская история и еврейская память. М.-Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2004. С. 5-27. (475 Кбайт)
Б. Высоцки, Раввинистическая литература // От Авраама до современности. Под ред. Д. Фишмана, Б. Высоцки. М.: РГГУ, 2002. С. 119-149. (922 Кбайт)
Й. Айзенберг, Что такое Тора? Иерусалим, 1989. С. 27-43, 67-73. (277 Кбайт)
О. Хорн-Праузер, Еврейская библия // От Авраама до современности. Под ред. Д. Фишмана, Б. Высоцки. М.: РГГУ, 2002. С. 52-78. (560 Кбайт)
Др. Йоанна Лісек
Anna Kuligowska-Korzeniewska, Krótka historia teatru żydowskiego na ziemiach polskich, „Midrasz” Nr 7-8 2004. (29 Mбайт)
Szlojme Zajnwił Rapoport (An-ski), Dybuk. Na pograniczu dwóch światów, tłum. Awiszaj Hadari, Kraków 2007. (13 Mбайт)
Alvin H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, Warszawa 2003. (wybrane rozdziały) (22 Mбайт)
Karolina Szymaniak, Dwie rewolucje. Kobiety i kobiecość w krytyce literackiej jidysz, w: Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wrocław 2010. (31 Mбайт)
Alter Kacyzne, Swaty w Parczewie, w: A. Kacyzne: Chore perły i inne opowiadania, Wrocław 1999. (9 Mбайт)
Zeruya Shalev, Życie miłosne, tłum. Agnieszka Jawor-Polak, Warszawa 2005. (fragmenty) (21 Mбайт)
Bella Szwarcman-Czarnota, Glikl z Hameln, w; B. Szwarcman-Czarnota: Mocą przepasały swe biodra. Portrety kobiet żydowskich, Warszawa 2006. (8 Mбайт)
Daniel Boyarin, Femminization and Its Discontents: Torah Study as a System for Domination of Women, w: D. Boyarin: Unheroic Conduct. The Rise of Heterosexuality and Invention of the Jewish Man, Berkeley, Los Angeles, London 1997. (24 Mбайт)
Icchok Lejb Perec, Bońcie Milczek, w: I.L. Perec: Wybór opowiadań, BN, Wrocław 1958. (fragmenty) (14 Mбайт)
Szolem Alejchem, Dzieje Tewji Mleczarza, tłum. Anna Dresnerowa, Wrocław 1989. (42 Mбайт)
Salomon Majmon, Autobiografia, tłum. Leo Belmont, oprac. Bella Szwarcman-Czarnota, Warszawa 2007. (fragmenty) (24 Mбайт)
Joanna Lisek, Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wroclaw 2005. (fragmenty) (36 Mбайт)
W stolicy Galicji, Madrasz. 2006. nr. 7-8 (29 Mбайт)
Jerzy Malinowski, Żydowskie środowisko we Lwowie, w: Jerzy Malinowski: Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX, Warszawa 2000. (60 Mбайт)
Zusman Segałowicz, Tłomackie 13 (Z unicestwionej przeszłości). Wspomnienia o Żydowskim Związku Literatów i Dziennikarzy w Polsce (1919-1939), Wroclaw 2001. (28 Mбайт)
Karolina Szymaniak (red.), Warszawska awangarda jidysz. Antologia tekstów, Gdańsk 2005, (fragmenty) (11 Mбайт)
Gilles Rozier, Mojżesz Broderson: Od Jung Idysz do Araratu, tłum. Joanna Ritt, Łódź 2007. (wybrane rozdziały). (25 Mбайт)
Abraham Joshua Heschel, Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej, tłum. Henryk Halkowski, Warszawa 1996. (15 Mбайт)
Katarzyna Więcławska, Zmartwychstałe miasteczko...Literackie oblicza sztetł, Lublin 2005 (wstęp). (20 Mбайт)
Eva Hoffman, Sztetl. Świat Żydów polskich, tłum. Michał Ronikier, Warszawa 2001 (rozdziały: Sztetl: początki, Sztetl: między wojnami). (44 Mбайт)
Szalom Asz, Miasteczko, oprac. Monika Adamczyk – Garbowska, Janowiec nad Wisłą (wybrane rozdziały). (9 Mбайт)
Szolem Alejchem, Z jarmarku, tłum. Michał Friedman, Wroclaw 1989. (fragmenty) (15 Mбайт)
Mendele Mojcher Sforim, Podróże Beniamina Trzeciego, tłum. Michał Friedman, Wroclaw 1990.(fragmenty) (29 Mбайт)
Mariusz Rosik, Rabin Icchak Rapoport: Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego, Wrocław 2009 (tu: rozdz. VII: Miszna-Gemara-Tosefta-Talmud; rozdz. VIII: Midrasze). (36 Mбайт)
Krzysztof Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali, Kraków 2006, tu: Biblia judaizmu. (59 Mбайт)
Robert Graves, Raphael Patai: Mity hebrajskie, tłum. Regina Gromocka, Warszawa 2002; Glosy do opowieści o stworzeniu; Towarzyszki Adama. (12 Mбайт)
Louis Ginzberg, Legendy żydowskie, tłum. Jerzy Jarniewicz, Warszawa 1997; tu: Stworzenie świata; Adam. (30 Mбайт)