Др. Володимир Куліков

Кандидат історичних наук, запрошений викладач Центрально-Європейського університету в Будапешті. Захистив дисертацію в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна у 2005 р. Був стипендіатом Нового європейського коледжу в Бухаресті (2012 р.), Центру Східно та Південно-європейських студій у Регензбурзі (2014 р.), Інституту Російських та Євразійських студій в Уппсальському університеті (2015, 2018) та ін.

Протягом 2013–2016 рр. у співпраці з Центром міської історії працював над проектом "Індустріалізація та міський ландшафт Промислового Півдня Російської імперії". Він вивчав як індустріалізація змінювала образи міст Промислового Півдня та як ці зміни впливали на репрезентації та значення міського ландшафту в іконографічних джерелах. Зібрані матеріали поповнили базу даних візуальних зображень Центру, а також стали основою для кількох наукових публікацій та публічних фотовиставок.

Контактна адреса: v.kulikov@hotmail.com

Сфера наукових інтересів: бізнес-історія, робітнича історія, трансфер знань, використання інформаційних технологій в історичних дослідженнях.

Резюме

Вибрані публікації

 • Foreign Entrepreneurs and Industrialization in South Russia in the Late 19th and early 20th century // New Europe College Black Sea Link Program Yearbook 2012-2013, ed. Irina Vainovski-Mihai, Bucharest: New Europe College, 2014, 83-107.
 • Escaping paternalism: transfer of managerial models by foreign industrialists to South Russia in the late 19th – early 20th century // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2014. – Вип. 49.
 • Іноземні підприємці як імпортери капіталу, інновацій та менеджменту в українських ґуберніях Російської імперії наприкінці XIX – на початку ХХ ст. // Український історичний журнал. – 2014. – Вип. 3 (№516). – С. 152-167.
 • Digital history: становлення, сучасний стан, перспективи // Спеціальні історичні дисципліни. – 2013. – № 21. – C. 27-44.
 • Модель динамической базы данных промышленных предприятий украинских губерний Российской империи в начале ХХ в. // Круг идей: базы данных в исторических исследованиях / Под ред. В. Н. Владимирова, И. М. Гарсковой. – Барнаул, 2013. – С. 156-171.

Презентації проміжних результатів проекту

 • "Borders within borders": Foreign Industrialists and the Transformation of the Landscape in the Donbass (late 19th – early 20th century).
 • The international conference “Negotiating Borders: Comparing the Experience of Canada, Europe, and Ukraine”, University of Alberta, Edmonton, Canada, 16-18 October 2014.
 • International Mobility of Industrialists and the Transformation of the Urban Landscape in the Industrial South of the Russian Empire.
 • The international conference "Migration and Landscape Change", Munich, Germany, 23-25 May 2014.
 • Escaping paternalism: transfer of managerial models by foreign industrialists to South Russia in the late 19th – early 20th century.
 • The World Business History Conference. Frankfurt/Main, Germany, 16-17 March 2014.