Публічна історія і місто: залучення та відображення минулого

Цей дослідницький фокус об'єднує дослідження форм та форматів, пов'язаних із вивченням та практикуванням минулого з міської перспективи і в міських умовах. Понад два десятиліття чимало істориків, активістів та громадських діячів брали участь у обговоренні важливих питань про ролі минулого у суспільствах Центральної та Східної Європи і, зокрема, України. З розпадом Радянського Союзу питання інституціональної та концептуальної основи історії як академічної дисципліни, а також політики історії та пам'яті викликали численні дебати як у професійному середовищі, так і серед широкого загалу. Наша мета – вивчити і критично оцінити реалізацію проектів у міських умовах та у зв'язку з міською історією. Нас цікавлять, зокрема, такі питання: як привноситься і яке ставлення до себе викликає складне і часто суперечливе минуле? Як формується сучасна історична культура в містах України? Якими є актори, звязки і процеси, які творять історичне поле у локальному вимірі? У цих дослідженнях ми виходимо за рамки обговорення розповідної, орієнтованої на пам'ять культури та політики, зосередженої на історії, і вивчаємо практики, дійових осіб, інституції, формати публічних та приватних заангажувань у минуле, зокрема, на локальному рівні і у містах. Основні напрямки наших досліджень – це вивчення практик усної історії, архівних та цифрових проектів, ініціатив пов'язаних з музеями, спадщиною та громадськими міськими простори. У практичному вимірі ми також зацікавлені у реалізації та вивченні ініціатив, які працюють з темами минулого через мистецтво та культурні продукції.

Зображення: Дискусія на спільній програмі для школярів Львова та Сейнів у фонді Pogranicze, 2015 рік