Міська культура, розваги та мистецькі мережі у час соціальних неспокоїв, воєн і революцій (1910–1920-і рр.)

Спільний дослідницький проект д-ра Олени Бетлій і д-ра Оксани Дудко

Проект має на меті проаналізувати культурну взаємодію під час драматичних подій початку ХХ ст. – революцій, Першої світової, українсько-польської та польсько-радянської воєн. Масштабні переміщення людей та ідей, розрив соціальних та професійних зв’язків, з одного боку, спровокували зміни всередині існуючих соціальних та національних груп, а, з іншого, сприяли взаємодії між митцями та театрами Російської та Австро-Угорської імперій. У містах, що знаходилися у безпосередній близькості до лінії фронту, взаємодія різних груп і культур була особливо активною і мала важливе значення для формування міських культур та мистецьких мереж у повоєнний період. Показовою є діяльність театру “Руська Бесіда”, трупа якого ніколи не змогла утвердитися у Львові, зате стала основою для створення мережі професійних театрів у різних містах колишніх Російської та Австро-Угорської імперій, як-от Коломия, Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Проскурів, Вінниця і Черкаси, що функціонують досі. Ми вважаємо, що культурні перетини, зустрічі, обміни та зіткнення, що відбувалися у цей період, сформували нові, визначальні для історії ХХ ст., культурні рамки Східної Європи.

Реалізація проекту передбачає використання дослідницьких методів різних гуманітарних дисциплін, з особливою увагою до культурної, соціальної та міської історії, а також передбачає використання методів цифрової історії. У рамках проекту буде досліджено широкий спектр джерел, що включають архівні документи, фотографії, афіші, відео та аудіоматеріали, пресу, фільми та корпус літературних текстів і его-документів.

Публікації та презентації

Oksana Dudko, "Lviv Artists’ War: Ukrainian Theatre Actresses and Actors In-Between Front and Home Front (1914—1918), conference "Domestic Fronts": the Home Front at War (1914—1920)", Université de Pau, France, November 19—20, 2015

Зображення: Трупа театру Руська (Українська) Бесіда, 1913/1914
Колекція Національної бібліотеки ім. Василя Стефаника у Львові