Постановка культури на війні: театр, розваги та артистичні мережі в Лемберзі/Львові (1914-1923)

Дослідницький проект д-ра Оксани Дудко

Проект зосереджено на Львові; у його рамках здійснюється дослідження впливу світової та польсько-української воєн на міську театральну культуру та сферу розваг у місті і формування культурного життя міста у воєнний час, коли відбувалося чимало насильницьких політичних та соціальних змін. У загальному сенсі такий підхід сприяє переосмисленню ролі та мети театру в містах, що зазнають або зазнали драматичних політичних та соціальних перетворень. Вчені, які досліджували життя міст у воєнний час та міську культуру і вивчали нові культурні практики, що виникли під час війни, були схильні нехтувати театр і вважали, що він помітних змін не зазнав. Так само історики театру зазвичай зараховують період Першої світової війни до періодів відносної стагнації. Проте війна кардинально трансформувала життя міст і міських жителів, а театральні практики не залишилися незмінними. У Європі театр був невід'ємною частиною міського культурного ландшафту, у якому ще до міжвоєнного періоду проявилися численні випадки радикального відходу від довоєнних зразків. Це дослідження дозволить виявити та проаналізувати символічне і практичне значення різних театральних заходів під час війни у ширшому політичному, економічному та соціальному контексті. В основному проект зосереджено на дослідженні мереж театральних спільнот і труп, а також на змінах культурного простору та ландшафтів міста Львова.

Пов'язані публікації та презентації

Oksana Dudko, Tammy M. Proctor. Civilians in a World at War, 1914–1918. New York: New York University Press, 2010. Pp. XIV, 363, in historians.in.ua 

Зображення: Театральна трупа Василя Коссака, Чортків, липень 1918 р.