Закриті дільниці у Польщі. Відокремлення і сучасне місто

28 березня 2012 р. у Центрі міської історії в рамках програми виставки "Дім: Cтоліття змін" за сприяння Польського Інституту в Києві відбулася лекція др. Яцека Ґондецького "Закриті дільниці у Польщі. Відокремлення і сучасне місто".

Закриті дільниці є одним з найважливіших символів суспільних та економічних змін, які відбулися в нашій частині Європи. З огляду на їх кількість і різноманіття, виникає багато питань не лише у критично налаштованих дослідників суспільства чи міста, а й у самих мешканців, які живуть по один та інший бік огорожі.
Закриті дільниці не трактуються виключно як фізичні об’єкти, а передусім як соціокультурні конструкти. Перед аналізом медійного дискурсу закритих дільниць було здійснене опрацювання широкого контексту цього явища, а також змін у дослідженнях міста. Як свідчить проаналізований дискурс, закриті дільниці є місцями, де згромаджуються мешканці зі схожим статусом, визначаються певні естетичні стандарти, формуються смаки, чим одночасно обмежується свобода індивідуального вибору та рішення або навіть контролюється людська поведінка.

Яцек Ґондецький – соціолог та етнолог. Навчався в інституті соціології Торунського університету імені Міколая Коперника. Зараз працює на кафедрі загальної соціології та суспільної антропології гуманітарного факультету Краківської гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташіца.

Його наукові зацікавлення - це антропологія архітектури (праця Architektura i tożsamość ("Архітектура та ідентичність", Торунь, 2005), антропологія та соціологія міста, особливо питання, пов’язані із суспільними просторами, економією культури і архітектурою як такою. Брав участь у таких дослідницьких програмах Bauhaus Dessau Foundation та CUNY у Нью-Йорку. Результатом досліджень стала праця Za Murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu ("За мурами. Закриті дільниці в Польщі – аналіз дискурсу"(Вроцлав, 2009). Зараз вчений працює над проектом I love NH, у якому йдеться про джентрифікаційний потенціал Нової Гути.