Снятин - Археологія пам’яті

25 липня – 10 серпня 2009 року в Снятині вібдувся волонтерський табір по впорядковування та документації християнського та єврейського кладовищ містечка. Учасниками табору стали студенти  Інституту архітектури Національного університету "Львівська Політехніка" та студентами з Польщі та Німеччини.

Фокусом волонтерських таборів "Снятин - Археологія пам’яті" стало містечко на межі Покуття та Буковини, яке у різні часи було на пограниччі Річі Посполитої та Оттоманської імперії, Австрійської та Оттоманської імперії, Польської республіки та Румунії, а після Другої світової війни опинилося у південно-західній частині України між Івано-Франківською та Чернівецькою областю. Місто Снятин було обране як приклад міста пограниччя, особливо цікавого тим, що воно знаходиться у південній частині Галичини, на кордоні з Буковиною. У Снятині як і багатьох інших містечках Галичини населення мало багатоетнічний характер. Статистичні дані першої половини ХХ століття дають підставу вважати, що близько двох п’ятих частин населення складали українці (русини), більше третини були євреями, а одну пяту частину складали поляками. Окрім цих трьох основних груп у Снятині проживало невелике число німців, вірмен та чехів. Професійні та культурні організації, дільниці, місця молитви, шлюбів, похорону організовувалися згідно релігійних та етнічниз різниць. Водночас люди різних груп постійно перетиналися та співдіяли, чи то у місцях торгівлі, праці, у школах, у громадських місцях та на військовій і державній службах.

Два тижні поспіль студенти Інституту архітектури разом зі студентами з Польщі та Німеччини упорядковували та описували два міські кладовища. Метою проекту було залучення студентів у практичну роботу по збереженню та опрацюванню пам'яток та інтеграція молодих людей з різних країн. Цей проект також був покликаний сприяти підвищенню якості навчання, додаючи до програми академічних аудиторних занять літню учбову практику, яка передбачала виконання певних практичних завдань з архітектурних обмірів надгробних пам’ятників кладовищ.

Не менш важливою інтенцією проекту було привернення уваги сучасних мешканців до багатонаціональної та багаторелігійної історіїїхнього містаю, а також збереження багатокультурної матеріальної спадщини.

Праці волонтерської групи були зосереджені на двох цвинтарях міста Снятина - єврейському та християнському, які розташовані неподалік один одного. Обидва цвинтарі є пам'ятниками культури та історії міста, свідками життя та смерті давніх мешканців Снятина.Волонтерський табір став чудовою нагодою для ознайомлення як із культурно-мистецькою спадщиною, так і з сучасним життям Снятина.

Важливим елементом проекту стала праця по розчищенню частини єврейського та християнського цвинтарів.Метою впорядковування та інвентаризації цвинтарів було збереження існуючих пам'ятників, які знаходилися з запущеному стані і піддавалися щоденному руйнуванню.

Виставка "Снятин - Археологія пам’яті", організована на основі зібраного польового матеріалу, і облаштована під відкритим небом біля місцевої Ратуші, розповіла мешканцям містечка про цікаве і багатокультурне минуле їхнього міста. В такий спосіб, за допомогою різних ресурсів і для різного одержувача, від міжнародної групи студентської молоді до жителів Снятина, відбулася актуалізація і активізація пам'ятників, які є свідоцтвом багатокультурного минулого цього галицького містечка. Організатори проекту передали виставку на постійне експонування до місцевого країзнавчого музею.

Організатори проекту розглядали цей цей волонтерський табір як своєрідну інтервенцію в краєвид пам'яті сучасного Снятина. У 2008 році місто відсвяткувало ювілей 850-ліття першої писемної згадки. Численні події, публікації і промови зверталися до минулого міста, укріплюючи в суспільній уяві низку важливих фактів і постатей, пов'язаних із Снятином.

Проект здійснено Інститутом архітектури НУ "Львівська Політехніка" та Ценром міської історії та співфінансовано програмою "Меморія. Волонтеріат для Європейського Культурного Спадку" Фонду "Пам'ять, Відповідальність і Майбутнє" та Фонду ім. Стефана Баторія, метою якої є заохочення молодих людей з Центрально-Східної Європи у проведенні спільних дій на користь охорони європейської культурної спадщини.