Відкрита форма. Projekt osiedle

З 27 серпня по 1 вересня у Любліні відбувалась освітня програма для дітей та підлітків. 

Мета та завдання програми

Навчання та дослідження
Розробка разом з дітьми та підлітками освітнього продукту з фокусом на міське планування, знайомство з моделями міста модерністського, його функціями та елементами, через проведення ними власних досліджень і співпрацю з професійними науковцями та практиками. Учасники ознайомляться з базовою архітектурною термінологію, дізнаються, як працювати з архітектурним середовищем, хто є акторами та учасниками процесу містотворення, які функції виконує кожен елемент міського простору, якими є динаміки щоденного життя та практик, як формуються наші досвіди та уявлення про район та місто.

Разом з дітьми ми хочемо розглянути інструменти для розуміння та "уявляння" того, за якими принципами проектуються міста та окремі райони. Зрозуміти значення та вплив архітектурного середовища, реферуючи до локального прикладу планування району LSM.

Співпраця
Забезпечити простір для дискусії між "дитиною-експертом" та експертами-професіоналами: архітекторами, містопланувальниками, істориками, соціологам.

Навики створення проекту
На основі матеріалів, досліджень та розмов з експертами - разом вчитись створювати освітній продукт, шукати найкращу мову та форму для масштабування ідей та  досвідів, здобутих під час програми.

Тематичні фокуси

Архітектурні концепції/ моделі, модернізм, моделі міста. Елементи та функції міста, основні підходи та та концепції містопланування, різні досвіди міста. Розвиток приватних та громадських архітектурних середовищ, партисипативна архітектура, концепція відкритої форма Оскара та Софії Хансенів. Міська історія, публічний  простір, спадщина та пам’ять в місті, міста майбутнього, ігрові моделі пізнання міста.

Підходи

“Дитина-експерт”
Підважити традиційний поділ на “доросле” та “дитяче” сприйняття, надавши учасникам можливість та інструменти до реалізації власного проекту.

Принцип “навчати навчаючись”
Спільна розробка матеріалів, якими будуть користуватись однолітки. Такий підхід якнайкраще доєднує та включає до процесу навчання та пізнання.

Проектне навчання
Через проектне навчання учасники мають можливість використовувати не лише знання з навчальних дисциплін, а й вчитися вести перемовини, ухвалювати спільні рішення, нести відповідальність й разом інтерпретувати результати своєї діяльності.

Формати програми:
Розмови, вправи, дискусії, прогулянки, практичні заняття, зустрічі з експертами

Структура програми
Програма міського табору складається з 5 інтенсивних зустрічей з метою розробки освітнього продукту.  Кожного день вміщатиме теоретичну (зустрічі з експертами) та практичну частини (польові  дослідження, воркшопи, прогулянки).

Команда

Paulina Janowska, Kasia Kołodziejek, Dominika Komisarczyk - координаторки програми, тренерки
Хрисnина Бойко- розробниця програми, координаторка від Центру міської історії

Результат

Гра-конструктор
Міська гра, яка знайомить з базовими підходами, моделями містопланування, елементами міста та їхніми функціями, надає користувачам можливості та інструменти до уявляння основних принципів організації просторів, враховуючи потреби та часові контексти. Інтерпритація ідеї макету Хансенів дає можливість можливість “складати” чи “розкладати” елементи міста за ідеями архітекторів, чи спробувати самостійно спроектувати простір. 

Гра має на меті познайомити дітей з базовими знаннями з архітектури, містопланування, міського законодавства, показати механізми, за якими живе місто
Елементи (попередня версія):

  • Макет, зроблений за принципом дидактичного матеріалу “відкритої форми”, розроблений Оскаром Хансеном.

  • Дерев’яні фігури (елементи містопланування: типи житла, зональність, розділення функцій)

  • Картки різних моделей міст (променеве місто, лінійне місто, місто-сад…)

  • Лінійка масштабу, циркуль, інструкція

    Міська гра “Деталі важливі” 

    Розроблена на основі досвіду минулорічного проекту “Все буде Сихів. Знайомитиме з елементами району LSM, альтернативними способами бачити, “відчитувати” та відчувати місто.

Програма є частиною літньої школи  "Міська літня школа: Відкрита форма”