Оксана Бойко

Експерт, дослідниця, авторка архітектурних описів будинків.
Кандидат архітектури, провідний науковий спеціаліст Інституту Укрзахідпроектреставрація, викладач кафедри РРАК Інституту архітектури Львівська політехніка. 

Закінчила архітектурний факультет Львівської Політехніки. Працювала архітектором, провідним спеціалістом в Ін-ті Укрзахідпроектреставрація (проводила комплексні дослідження пам’яток архітектури Тернопільської області, інвентаризацію та паспортизацію численних пам’яток Галичини та Поділля, автор Програми регенерації міської юдейської дільниці Львова (20013)), співредактор "Вісника Інституту Укрзахідпроектреставрація". Стажувалася у Літній консерваторській школі в Замості (2000. Захистила дисертація на тему: "Архітектура мурованих синагог Правобережної України XVI-XX ст."
Сфера наукових зацікавлень – культурна спадщина України, зокрема архітектура синагог.

Громадська діяльність:
1. Дійсний член Українського національного комітету ICOMOS.
2. Член Товариства охорони пам’яток історії та культури.
3. Член Товариства шанувальників Львова.
4. Співорганізатор і член мистецького товариства «Шлях» (1988-1994).
5. Член Національної спілки краєзнавців України
6. Член комісії по оцінці пам’яток архітектури з 2009 року
7. Член журі Міжнародного відкритого конкурсу архітектурних, дизайнерських та ландшафтних проектів для впорядкування місць, пов'язаних з єврейською історією у Львові (2010). 

Вибрані публікації:
 • Синагоги Львова (монографія). – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. 204 с.  
 • Синагоги України. Каталог // Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 1998. – № 9.
 • Bożnicy obronne w Ukrainie i stan ich zachowania // Materiały Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskej. – Kraków, 2000. – S. 482-485 (4 s.)
 • Синагоги Опілля як синтез місцевого будівництва і гебрейських традицій //  Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2003. – Ч. 13. С. 52-64 (13 с.) 
 • Белз. Альбом. Тисячоліттю княжого міста присвячується. – Львів, 2004. 96 с. (спільно з Василем Слободяном)
 • Втрачені пам’ятки сакральної архітектури Львівщини. Синагоги //Пам’ятки України. Історія та культура. – Київ, 2004. – Ч 1; 2005. – Ч 2; 2006. – Ч 3. С. 70-77;
 • Tysięcletni Bełz // Ukraina. – Lwów, 2005. – N 1. S. 120-125 (6 с.)
 • Розвиток та формування урбаністичної структури Белза. На основі іконогра-фічних та архівних досліджень Белза Белз і Белзька земля // Науковий збірник. – Белз, 2006. – Випуск II. С. 140-166 (спільно з В. Слободяном)
 • Синагога як невід’ємний урбаністичній елемент містечка // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – Львів, 2007. 74-81 (8 с.)
 • Церкви – жертви бізнесу // Пам’ятки України. Історія та культура. – Київ, 2008. – Ч. 3
 • Хоральна і поступова синагоги в Дрогобичі // Вісник ХДАДМ / Сходознавчі студії. – Харків, 2011 С. 35-49. (15 с.) 
 • The synagogue in Zhovkva: history and architectural development //  http://www.ifo.lviv.ua/anvsu/sc_hor/sh_pdf/2011_4/sh_0304_2011.pdf  
 • Синагога в Підгайцях: історичні та архітектурні аспекти // Підгайці і Підгаєччина.Науково-краєзнавчий збірник – Тернопіль, 2012. – С. 370-382 (13 с.)
 • Велика синагога в Бережанах // Пам’ятки України. Історія та культура. – Київ, 2013. – Ч. 5. Бережани. Місто біля Раю. С. 50-55