Персоналії Львова

Невід’ємною  складовою дослідження міської історії є аналіз діяльності її визначних особистостей: політиків, істориків, громадських діячів, промисловців, журналістів, архітекторів, мистців тощо. Особливого сенсу зв’язок між епохою та особистістю набуває у ХІХ– першій половині ХХ століття, коли завдяки діяльності цих визначних особистостей власне і сформувався сучасний образ міста – такого, яким знаємо його ми.

Особливо яскраво це проявляється в архітектурі: споруди трактуються, проектуються і реставруються комплексно, як поєднання архітектури, ужиткового та образотворчого мистецтва, за участі не лише архітекторів чи мистців, але часто і політиків, істориків, громадських діячів, промисловців, журналістів, у них знаходяться важливі міські установи чи мешкають визначні люди, а з ходом часу вони стають свідками різноманітних заходів і подій.  Тому і вивчати їх треба комплексно, а саме: як спільне творіння представників різних прошарків міського суспільства.  При такому підході до наукового дослідження особистість позбавиться тієї  абстрактності, що є типовою при сприйнятті невідомого прізвища, а його біографія, творчий шлях, місце  пам’ятки на тому шляху стануть складовою частиною її історії.

Тому метою даного проекту є введення в Інтернет-обіг основних даних про персоналій, чиї імена фіґурують в проектах Центру. Біограма кожної особи буде складатися із загальних даних про неї, інформації про професійне навчання, середовище, в якому вона виховувався, та її діяльність, меморіальні місця, а також основної бібліографії.

Авторка проекту – історик мистецтва Галина Глембоцька.