Дослідження

Театр завжди був і залишається однією із найважливіших складових культурного середовища міста, адже він не лише виконує просвітницьку функцію, а й творить особливий осередок міського соціального простору. Театр як будівля є важливим маркером міського ландшафту, часто навіть його символом, як-от Львівська чи Одеська опера, а театр як середовище виступає особливим об’єднуючим та каталізуючим чинником, який провокує дискусії і задає їхню тематику. Як мистецька форма він претендує на свободу і автономність, проте як частина середовища міста він залежний від процесів, що відбуваються в його житті, і від ширшого політичного та економічного контексту. Таке проміжне становище театру і становить особливий дослідницький інтерес, адже дозволяє на його прикладі прослідкувати складні культурні та соціальні процеси.

“Театри Львова у 1945-1985 роках: між мистецтвом і політикою”- це частина проекту Львів Інтерактивний, який має на меті відобразити історію розвитку міського театрального ландшафту у складний повоєнний та радянський період через призму особистих історій його учасників. Друга світова війна кардинально вплинула на Львів та його мешканців, внісши корективи у їхнє повсякденне та культурне життя. Подальша зміна влади і становлення нового ідеологічного режиму не могло не вплинути на мистецьке життя міста. Післявоєнні роки стали визначальним для театрального середовища Львова, адже з’являлися нові колективи і їхня робота багато в чому почала залежати від владних структур, вплив яких відображався, зокрема, на репертуарній та кадровій політиці. І усі ці процеси проходили крізь життя окремих людей, кожен з яких по-особливому їх переживав. “Театри Львова у 1945-1985 роках: між мистецтвом і політикою” – це спроба почути їхній голос і краще зрозуміти те, яким був радянський Львів.

Проект має на меті реконструювати мапу літературного життя українців, поляків та євреїв у зв'язку з топографією Львова. Мапу окреслено як "уявну", оскільки головними джерелами для цієї реконструкції слугують спогади літераторів, що пропонують певну органічну вибірку фактів та, в сукупності, дають узагальнено-суб'єктивну картину процесів. 

Метою проекту є представлення впливу політичних та суспільних катаклізмів часів Другої світової війни на простір міста та долі його мешканців. Головними завданнями проекту є збір і публікація даних про вузлові місця, події та явища воєнного часу на прикладі персональних історій пересічних львів’ян, висвітлення історії Львова цього періоду через призму їх особистісного досвіду. 

Мета проекту — представити на карті "Інтерактивний Львів" особливості та головні моменти історичного розвитку кількох ділянок північно-східної частини Львова, об'єднаних назвою Підзамче. 

Mетою даного проекту є введення в Інтернет-обіг основних даних про політиків, істориків, громадських діячів, промисловців, журналістів, архітекторів тa мистців, чиї імена фіґурують в проектах Центру.
Мікропроект має на меті збір та опрацювання матеріалів, що ілюструють практику використання міського простору як місця проведення політичних, релігійних та суспільних масових заходів
Метою проекту є збір усних свідчень мешканців Львова про їхнє життя в місті; за допомогою свідчень людей простежити зміни, що їх зазнали окремі вулиці і частини Львова.
Метою проекту є зібрати базу даних, яка міститиме наукове опрацювання архівних матеріалів, натурних досліджень, візуальну та вербальну інформацію про єврейську спадщину Львова.