Вул. Лисенка, 21 – Львівський обласний бібліотечний колектор

ID: 1548

Опис

кол. адреса: Куркова, 21 (конскрипційний № 50 4/4). За радянських часів тут створено Львівський обласний бібліотечний колектор, який працює донині. У 1960-х рр. добудовано ще два поверхи. На подвір’ї будинку знаходиться творча майстерня відомого львівського скульптора Василя Ярича, а в останні роки відкрито аптеку "Фарм-плюс".

Історія

На "Плані міста Львова, столиці Русі…" (М.Plan la Ville de Leopole Capitale de la Russi…) кінця XVIII ст. на цьому місці показано частину регулярного саду Чечевичів (de Czeczevicz). Пізніше ділянка стала власністю Стрілецького товариства. На плані Львова з передмістями 1844 р. та на цій ділянці видно будівлю прилеглу до вулиці. У 1870-х на цій ділянці споруджено двоповерхову орендну кам’яницю. У міжвоєнний період в будинку розташовувалося Державне видавництво шкільних підручників кураторії Львівського шкільного округу.

Архітектура

Чотириповерховий будинок, нижня частина якого споруджена у 1870-х рр., а третій і четвертий поверхи добудовані у 1960-х. Обидва будівельні періоди вирізняються на фасаді будинку різним кольором стін, розмірами вікон. Над кількома вікнами другого поверху збереглися півциркульні портали, оздоблені рослинним орнаментом, над якими був колись аттик. На добудованих у 1960-х поверхах влаштовано балкони.

Персоналії

Власники:

 • у 1871 і 1889 рр. – Міська стрільниця (Strzelnica miejska); 
 • у 1916 р. – Стрілецьке товариство (Towarzystwo strzeleckie).

Мешканці у 1902 р.:

 • цивільний інженер Костянтин Бауер (Bauer Konst),
 • комісар магістрату Леон Дзюбинський (Dziubiński Leon),
 • крайовий адвокат др. Юзеф Сєрковський (Serkowski Dr. Józef),
 • повітовий секретар Ян Голука (Holuka Jan),
 • фінансовий секретар Вінцент Затонський (Zatoński Winc.),
 • вчитель Теофіл Зейсс (Seyss Teofil),
 • службовці Станіслав Кабаровський (Kabarowski Stanisław), Володимир Макаревич (Makarewicz Włodz.), Владислав Мазуркевич (Mazurkiewicz Wład.), Юзеф Крогульський (Krogulski Józef), Денис Мутка (Mutka Dyonizy),
 • службовці на пенсії Людвік Сятецький (Siatecki Ludwik), Леопольд Струтинській (Strutyński Leop,),
 • вдови Сидонія Пєрожинська (Pierożyńska Sydonia), Герміна Познанська (Poznańska Hermina).

Мешканці у 1910 р.:

 • акторка драми Кароліна Клішевська (Kliszewska Karolina),
 • драматичний актор Антоній Клішевський (Kliszewski Antoni),
 • маляр Міхал Герцог (Herzog Michal),
 • вчителька співу Марія Козловська (Kozłowska Marya),
 • урядовці намісництва Ян Голука (Holuka Jan), Юліан Маєвський (Majewski Julian),
 • возний намісництва Теодор Майкут (Majkut Teodor),
 • банківський службовець Юліуш Прохазка (Prochazka Juliusz),
 • поручник Карл Пуц (Putz Karol),
 • швець Ян Мрочковський (Mroczkowski Jan),
 • практикант Роман Познанський (Poznański Roman),
 • вдова Герміна Познанська (Poznańska Hermina),
 • приватна особа Яніна Мюліх (Mulich Janina).

Джерела

 • Czerner O. Lwów w dawnej rycinie i planie. – Wrocław–Warszawa–Kraków, 1997.
 • Księga adresowa Król. stol. miasta Lwowa. – Lwów, 1902.
 • Lwów. Ilustrowany przewodnik. – Lwów: Centrum Europy, 2003. – 320 s..
 • Skorowidz król. stoł. miasta Lwowa z oznaczeniem podziału miasta. Nazw ulic I placów, oliczbowania domów numerami konskrypcyjnemi i orientacyjnemi z wymienieniem właścicieli realności – tudzież nazw i numerówdawniejszych. – Lwów: Nakładem król. stoł. miasta Lwowa, z drukarni Instytutu Stauropigiańskiego, 1889.
 • Skorowidz król. stol. miasta Lwowa – Lwów, 1916.
 • Skorowidz nowych i dawnych numerów realności, tudzież nazw ulic i placów król. stoł. miasta Lwowa... – Lwów, 1872.
 • Spigel J.R. Skorowidz adresowy Król. stol. miasta Lwowa. – Rocznik II: Rok 1910. – Lwów, 1909.
Автор опису – Ігор Мельник