Стипендії 2010

У 2010 році Центр міської історії призначив одну стипендію в рамках спільної з Інститутом наук про людину у Відні (IWM) стипендіальної програми та шість стипендії на місячне проживання у Центрі міської історії.

Стипендіати:

   І Стипендії Центру міської історії та Інституту наук про людину у Відні

  1. Олена Палько. Аспірантка Інституту політологічних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Тема дослідження: "Націонал-комунізм: спроба порівняння українського та європейського досвіду"

  ІІ Науково-дослідницькі стипендії з проживанням у Львові

  1. Богдана Пінчевська. Аспірантка відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, етнології і фольклористики ім. М. Рильського НАН України, редактор Інституту проблем сучасного мистецтва Академії Мистецтв України. Тема дослідження: "Творчість єврейських митців у львівських періодичних виданнях 1900-1939 рр."
  2. Мішель Голдхабер. Засновник і директор громадської організації "Seven Stones International". Тема дослідження: "Вивчення досвіду африканських студентів у Львові, Україна" 
  3. Анна Чижевська. Співпрцівник "Товариства 61", промотор проекту "Маю право знати". Тема дослідження: "Пам’ять про сцілення – історія львівських "Справедливих серед народів світу" 
  4. Др. Ольга Лінкєвич. Асистент професора Інституту історії Польської Академії Наук, викладач Інституту етнології та культурної антропології Варшавського університету. Тема дослідження: "Модерний світ в польській провінції. Перенесення цінностей та культурних моделей у міжвоєнній Польщі"
  5. Проф. Кульшат Медеуова. Викладач кафедри філософії Євразійського національного університету імені Л.Н. Гумільова. Тема дослідження: "Філософсько-антропологічні дослідження Астани"
  6. Пьотр Драг. Аспірант кафедри єврейських студій Ягеллонського університету та Інституту археології Коледжу Христової церкви, Оксфордський університет. Тема дослідження: "Єврейські цвинтарі в міському просторі Львова".