Стипендії 2009

У 2009 році Центр призначив чотири науково-дослідницьких стипендій, один короткотерміновий грант і три стипендії на місячне проживання у Центрі.

У конкурсі для науково-дослідницьких стипендій розглядалися проекти, які охоплюють одну з тем:

 • Відносини між містом і селом та соціальна трансформація міських поселень в Україні
 • Соціальний і культурний вплив трудової міграції на міські та сільські поселення Центрально-Східної Європи


Стипендіати:

 1. Науково-дослідницькі стипендії
 1. Др. Вікторія Константинова. Доцент кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. Тема дослідження: "Свої серед чужих, чужі серед своїх?": сприйняття городянами Північного Приазов’я селян-переселенців і місце останніх у соціальній структурі міст краю першої третини ХХ ст. (матеріали історико-археологічних експедицій)";
 2. Олександр Обченко. Викладач історії та філософії Харківського машинобудівного коледжу. Аспірант Науково-дослідницького інституту Українознавства в Києві. Тема дослідження: "Соціокультурна трансформація Слобожанської провінції в XIX – поч. XX ст. (за матеріалами Зміївського повіту Харківської губернії )";
 3. Др. Тетяна Портнова. Молодший науковий співробітник кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства історичного факультету Дніпропетровського національного університету. Тема дослідження: "Вихідці з села у великому промисловому місті: на матеріалах Катеринослава кінця ХІХ – початку ХХ ст.";
 4.  Антоніна Скиданова. Викладач Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Тема дослідження: "Економічні та соціокультурні аспекти торгових відносин між українським містом і селом у другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами Харківської губернії)".

     II.   Короткотермінові стипендії для подорожей та досліджень

 1. Др. Оксана Годованська. Науковий співробітник відділу етнологія сучасності Інституту народознавства Національної Академії Наук м. Львів. Тема дослідження:  "Етнічна ідентичність українських трудових мігрантів "четвертої хвилі".

     III.  Науково-дослідницькі стипендії з проживанням у Львові

 1. В’ячеслав Гіпіч. Викладач Машинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної академії. Тема дослідження: "Міщанська література Львова ранньомодерної доби в історіографії ХІХ століття";
 2. Др. Єжи Мазур. Викладач, Асоційований професор Національної фундації єврейської культури Університету м. Товсон, Меріленд, США. Тема дослідження: "Євреї пограниччя: Єврейське життя пізнього середньовіччя і раннього нового часу у Львові";
 3. Катерина Рубан. Аспірантка Києво-Могилянської Академії. Тема дослідження: "Львівський інтелектуальний простір пізнього радянського та пострадянського періоду".