Хронiка подій

Презентація дослідження
29 жовтень 2012
29 жовтня 2012 р. в Центрі міської історії відбулася презентація дослідження цьогорічного стипендіата Центру Дам'яна Марковського "Народження радянського ЛьвоваЗ життя радянізованого міста 1944-1949". 

Захоплення Східної Галичини Червоною Армією влітку 1944 р. призвело до поновного встановлення радянських владних структур на території колишніх південно-східних воєводств ІІ Речі Посполитої, а саме: Тернопільського, Станіславівського і частково – Львівського. Політика Сталіна, яка становила модифіковане продовження діяльності урядів 1939-1941, залишила після себе особливий слід у столиці регіону, місті Львові, стосовно якого у радянської влади були особливі плани. Ці плани стосувалися проведення ряду заходів соціальної інженерії, що виконувалися з використанням усіх механізмів тоталітарної машини влади, які Радянський Союз уже раніше застосовував до своїх громадян. Львів повинен був стати містом радянським, у повному значенні цього слова. Зміна характеру міста зі старовинного осередка міщанства на "сучасний" індустріалізований осередок з новою суспільною тканиною була одним з чинників, який визначав чергові рішення осередків комуністичної влади. 

Дослідник представив найважливіші аспекти явища радянізації Львова в 1940–1949 рр. Були порушені питання формування нової міської еліти, виховання молоді, боротьби з релігією, виховання "нової людини" та ін. Були наведені приклади внутрішньої патології радянської системи влади, спроб приєднання частини інтелігенції, а також діяльності, результатом якої мала бути відбудова життя міста згідно із соціалістичним зразком функціонування міського організму. 

Дам'ян Марковський – аспірант Інституту історії ХХ ст. історичного факультету Варшавського університету, учень проф. Ромуальда Турковського і проф. Павла Вечоркевича, працює над кандидатською дисертацією Радянізація Східної Галичини в 1944–1953 рр.  Член Ради охорони пам’яті битв і мучеництва, брав участь в заходах увіковічення жертв цивільного населення (польських та українських) польсько-українського конфлікту 1943–1947, а також у розшукуваннях жертв розстрілу, імена яких знаходяться в, так званому, Українському катинському списку. Автор монографії Płonące Kresy. Operacja "Burza" na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej (wyd. I-Warszawa 2008, wyd. II-Warszawa 2011), популярно-наукових і наукових статей, присвячених історії Східної Галичини і Карпат. 

Сердечно запрошуємо на презентацію. Зустріч відбуватиметься у бібліотеці Центру. Дам'ян Марковський презентуватиме дослідження польською мовою. Вхід вільний.