Хронiка подій

Огляд книг бібліотеки
13 березень 2017

Французька школа соціальної думки є однією з тих, що задають тон інтелектуальній дискусії про особливості зв'язків та стосунків між людьми. У нашій бібліотеці зберігаються англомовні переклади праць тих науковців, чиї тексти входять ледь не в кожен курс із сучасної соціологічної теорії. Пропонуємо вам короткий огляд книг французьких філософів і соціологів, з якими ви можете ознайомитися у нашому читальному залі.

Надбанням популярної культури стало поняття симулякра, яке в сучасному звучанні запропонував один з "батьків" постмодернізму Жан Бодріяр (Jean Baudrillard) у книзі "Симулякри та симуляція / Simulacra and Simulation." Автор описував його як копію, яка втратила оригінал, і тепер замінює його собою. Міркування Бодріяра про природу реальності та роль різних медій у її фіксації чи заміщенні знайшли своє відображення у культовій трилогії фільмів "Матриця." До речі, саме у цій книзі хакер Нео зберігав комп’ютерний диск, тож чому б її не полистати? Також у бібліотеці можна ознайомитися з дисертаційною працею Жиля Дельоза (Gilles Deleuze) "Відмінність та повторення / Difference and Repetition," яка значною мірою підсумувала його попередні напрацювання. У ній, серед іншого, містяться міркування філософа щодо порожнього часу та образу думки.

На окремий інтерес заслуговує збірка розмов П’єра Бурдьйо та Роже Шартьє (Pierre Bourdie & Roger Chartier) "Соціолог та історик / The Sociologist & the Historian", які звучали на радіо France Culture у 1988 та 2002 роках. У легкій діалогічній манері двоє французьких інтелектуалів міркують над змістом професій соціолога та історика, творенням знання та символічною владою, фіктивними опозиціями, індивідуальною свободою, поняттям габітуса та взаємодією між різними полями.

Вплив ідей Бруно Латура (Bruno Latour) виходить далеко за межі гуманітаристики. У книзі "Перемонтування соціального / Reassembling the Social" він задає рамку для акторно-мережевої теорії та пропонує дивитися на соціальне не як на особливий тип "клею", що тримає людей разом, а на те, що поєднане множиною різних типів зв’язків. Дослідник проблематизує звичні для соціальних наук категорії пояснення (як-от, клас, політична культура, конформізм тощо) і показує їх як контекстні асамбляжі різних гетерогенних акторів. Власне, акторами у мережах зв’язків, згідно з Латуром, можуть бути не лише люди, а й матеріальні об’єкти. У першій частині книги автор переглядає низку ключових для суспільних наук понять – наприклад, соціальна група чи дія – і зміщує акцент на мережу; у другій ж через локалізацію глобального, розподіл локального та зв’язки між місцями окреслює поле для виявлення властиво соціальних зв’язків. Цю, а також інші книги Бруно Латура, можете замовити через онлайн каталог бібліотеки.

Запрошуємо до читання та думання!

Авторка огляду: Др. Наталя Отріщенко