Хронiка подій

Простір міста і міські назви
17 October 2013

17 жовтня 2013 р. в Центрі міської історії відбувся перший семінар з серії "Львів/Lwów/Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики". Із презентацією свого дослідження виступила проф. Мар’яна Долинська на тему: "Простір міста і внутрішньоміські назви: спроба класифікації урбанонімів, як історичного джерела".

Історична топоніміка є однією з спеціальних історичних дисциплін, а топоніми прийнято вважати специфічним джерелом для історичної науки. Урбаноніми (внутрішньоміські назви) як клас топонімів повинні виконувати ті ж функції. Одночасно топоніми є об’єктом вивчення ще декількох наук, – в першу чергу лінгвістики, далі - географії та суміжних з нею (та історією) дисциплін, зокрема, етнографії і археології.

На семінарі було розглянуто наступні питання:

  • Чи утворюють урбаноніми окремий клас в ієрархії топонімів?
  • Які є варіанти класифікації для урбанонімів?
  • Назви офіційні і традиційні.
  • Чи урбаноніми мають довге життя?
  • Чи дійсно внутрішньоміські назви несуть пряму інформацію щодо природних умов, стосунків власності, унікальних споруд, розташування конкретних об’єктів, транспортних зв’язків минулого?
  • Кореляція між назвами і детонаціями.
  • Чи існують методики використання урбанонімів як історичного джерела?
  • Проблеми в нагромадженні джерельного матеріалу.

Мар’яна Долинська – професор кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій гуманітарного факультету Українського католицького університету. Докторська дисертація на тему "Історична топографія Львова XIV-XIXст." Наукові зацікавлення: історична топографія міст, внутрішньоміське називництво, історична географія.