Archiwum nagrań

Archiwum nagrań Centrum Historii Miejskiej udostępnia kolekcje materiałów audiowizualnych, na które składają się nagrania wykładów, dyskusji, seminariów i spotkań z ciekawymi ludźmi, które odbywały się w Centrum. Materiały dostępne są on-line za zgodą uczestników wydarzeń i mogą być wykorzystywane profesjonalnie oraz w celach edukacyjnych.