Posty

Сztery lwowskie areny wyścigowe!

27.08.2012
Wyścigi konne we Lwowie są znane od 1843 roku. Od tego czasu miejsce zdarzenia wyścigów niejednokrotnie bylo zmienione. Zapraszamy do przeczytania krótkiej historii zmian lokalizacji areny wyścigowej.

Śródrynkowy kwartał dawnego Lwowa

21.06.2012
W sercu handlowego życia Lwowa na magdeburgskim prawie był Rynek w centrum którego mieścili się ratusz, kryte targowiska, kamiennice mieszkaniowe, magazyny oraz dom dla straży.

Młyny Halickiego przedmieścia

10.04.2012
Warunki naturalne na Halickim przedmieściu spowodowali rozwój mlynarstwa w teh okolice Lwowa. Tutaj tworzyly sie główne dopływy Peltwi - Soroka, Pasieka i inni

Młyny we Lwowie

22.03.2012
Mlynarstwo jako jedno z najbardziej dochodowych branż bylo rozwinięte w mieście dzięki korzystnem warunkam naturalnym i gęstej siatki wodnej. We Lwowie i jego okolice w 16 wieku znajdowali się około 30 młynów.

Księgarnie Lwowa. Ciąg dalszy historii

20.02.2012
Unikalnym zjawiskiem w historii Lwowa było powstanie w drugiej połowie XIX wieku tzw. ulicy księgarzy gdzie było około 65 księgaren i antykwariatów

Początki księgarstwa we Lwowie

12.12.2011
Księgarstwa - rodzaj handlu, który obejmował sprzedaż książek, broszur, nut oraz reprodukcyj dzieł sztuki, płyt gramofonowych, przyborów szkolnych, globusów, map i planów.

Powszechna wystawa krajowa 1894 roku we Lwowie

29.11.2011
Przez siedem miesięcy 1894 roku we Lwowie trwala wystawa, którą odwiedzilo prawie 1,5 mln osób. Teraz o tym wydarzeniu przypominają tylko trzy budynki, które pozostały na górze Stryiskiego parku oraz stare zdjęcia i plany

Utracone świątynie krakowskiego przedmieścia Lwowa

18.06.2011
Poprzez porównanie różnych planów Lwowa zrobiono próbe zlokalizowania świątyn z krótką historiją o utraconych cerkwiach i kościołach przedmieścia krakowskiego.

"Leopoltvis". Poszukiwanie Lwowskiej rzeki

04.05.2011

Wideo prezentacja w formacie "digital storytelling" o rzece Pełtwi, jej dopłyach i innych zbiornikach wodnych we Lwowie, przygotowana z wykorzystaniem starych planow і zdjęć miasta.

Miasto Lwów na planach Jósefa Chowanca

16.03.2011

Plany Lwowa końca XIX - początku XX wieku pokazują dynamiczny rozwój Królewskiego Stołecznego miasta Lwowa. Jednymi z najbardziej informatywnych i dokładnych są plany miasta autorstwa Józefa Chowanca.