Cerkiew Zbawiciela (Spasa)

15. Templum R.P.v. St. Spasіa
Opis dostępny tylko w języku(-ach): Ukrainian