Kościół Świętego Krzyża

1. Templum St. Crucis
Opis dostępny tylko w języku(-ach): Ukrainian