Plan Lemberga

Metadane Dodatkowo Informacja
Opis
ID mapy: 019
Oryginalny tytuł: Plan von Lemberg
Lokalizacją: Lwów
Rok: с. 1863
Skala: 1:10 800
Rozmiar mapy: 50x35 cm
Wydawca: Artaria & Co. Wiedeń
Źródło: Kolekcja Ihora Kotłobułatowa
Prawa: Ihor Kotłobułatow. Lwów
Plan miasta Lwowa około 1863 roku dołączony do mapy topograficznej Galicji Kummersberga wydanej przez wiedeńską firmę 'Artaria i Ko'
Obiekty w legendzie
Podpisy na mapie
Obiekty wedlug typu
Obiekty wedlug dzielnicy
Wybrane obiekty
Zdjęcia
Inne mapy
Opis mapy

Na planie przedstawiona została część miasta z przedmieściami. Najsłabiej pokazana została południowa część miasta, ponieważ autor planu zamiast terenów przedmieść zamieścił tam terytoria przygraniczne imperium Austriackiego i Rosyjskiego.

Plan nie jest datowany. Treść planu, z pewnymi wyjątkami, przedstawia zabudowę miejską z początku lat 60. XIX w. Obecność budynku Domu Inwalidów pozwala umownie datować plan nie później niż na 1863 rok. 

Plan miasta jest częścią mapy topograficznej Kummersberha (N. 24) opublikowanej w latach 1855-1863 (Carl Kummerer Ritter von Kummersberg. Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina in 60 Bllättern). Oprócz Lwowa wśród arkuszów mapy Kummersberga opublikowano plany Krakowa i Czerniowiec [70], s. 75.

Druk i nakład – wydawnictwo Artaria & Cо w Wiedniu. Artaria & Compagnie specjalizowała się w publikacji i sprzedaży wydawnictw o charakterze artystycznym, muzycznym i kartograficznym. 

Firma założona została w Wiedniu w 1770 roku przez emigranta z Włoch, Giovanniego Artariasa. W 1775 roku siedziba firmy mieściła się pod adresem Kohlmarkt 9 w Wiedniu [28] s. 30-31

W 1920 roku Oddział Map wydawnictwa Artaria wszedł w skład firmy kartograficznej "Kartographische Anstalt G. Freytag & Berndt". W 1944 roku nazwę firmy zmieniono na "Freytag-Berndt u Artaria KG". Istnieje do dziś.

Charakterystyka mapy:

 • Plan wykonany został w technice litografii.
 • Na planie przedstawiona została jedynie część miasta.
 • Brak granic poszczególnych dzielnic.
 • Nazwy dzielnic i ich numery naniesione zostały bezpośrednio na plan.
 • Brak numeracji zabudowy.
 • Wszystkie nazwy obiektów na planie naniesione zostały w j. niemieckim.
p>Spis publikacji, w których wykorzystany został niniejszy plan:

 • Architektura Lwowa XIX wieku. Krakow. 1997. Plany miast, il. 3.
 • Czerner Olfierd. Lwów na dawnej rycinie i planie. Wrocław. 1997. S. 175

Nieścisłości występujące na mapie:

 • Budynek potrynitarskiego klasztoru został zniszczony podczas bombardowania miasta w 1848 roku, dlatego lokalizacja uniwersytetu (pod nr 9 na planie) jest błędna.
 • Park miejski (park pojezuicki) podpisany został na planie jako "Sophien Garten".
 • Na planie brak pomnika Stanisława Jabłonowskiego na Wałach Hetmańskich (na planie – Untere Stadtstrasse).
 • Na ulicy Neue Welt Gasse (obecnie ul. Stepana Bandery, nr 32-34) brak zakładu Św. Teresy, zbudowanego w 1862 roku [20] s. 28.

Autor: Serhij Tereszczenko
Tłumaczenie: Anna Wylegała

Opis miasta

Plan przedstawia przestrzeń miejską początku lat 60 XIX w. Wśród najważniejszych zmian urbanistycznych z połowy lat 50. można wyróżnić budowę Cytadeli (1852-54), budowę dworca kolejowego i połączenia kolejowego Lwowa z Krakowem (1861), budowę Domu Inwalidów i urządzenie wokół parku (1855-63). Liczba mieszkańców miasta w roku 1863 wynosiła 76 398 osób. W 1857 roku liczba mieszkańców Lwowa przekroczyła granicę 70 tys. [20], s. 14.

W 1855 roku w mieście znajdowało się 2 734 budynków. Od końca lat 40. miasto intensywnie się rozbudowywało, zwiększała się liczba pięter budynków i były one przebudowywane. Od 1851 roku do końca lat 60. zaobserwować można było spowolnienie budownictwa. [20], s. 31.

Autor: Serhij Tereszczenko
Tłumaczenie: Anna Wylegała

Legenda
 • U góry umieszczono nazwę planu "Plan Lwowa" (Plan von Lemberg).
 • W prawym górnym rogu umieszczono legendę z zaznaczeniem 32 obiektów. W prawym dolnym rogu umieszczono nazwę wydawnictwa: "Wydanie i własność ARTARIA & Cо z Wiednia" (Verlag und Eigenthum von ARTARIA & Cо in Wien).
 • W dolnej części plan miasta przechodzi w białe pole z napisem "Imperium Rosyjskie" (Russisches – Kaiserreich).
 • W prawym górnym rogu umieszczona jest podziałka planu: "Skala: 400 wiedeńskich sążni, cal wiedeński równa się 150 wiedeńskim sążniom" (Maasstab von 400 Wiener Klafter der Wiener Zoll gleich 150 Wiener Klafter).
 • U dołu umieszczona została podziałka dla terenów przygranicznych "Maastab 1 öst Meile gleich 2½ Wiener Zoll".
 • "Przedmieście Halickie, pierwsza dzielnica" (Halitcher Vorstadt, І-tes Viertel).
 • "Przedmieście Krakowskie, druga dzielnica" (Krakauer Vorstadt, ІІ-tes Viertel).
 • "Przedmieście Żółkiewskie, trzecia dzielnica" (Zolkiewer Vorstadt, ІІІ-teі Viertel).
 • "Przedmieście Brodzkie, czwarta dzielnica" (Broder Vorstadt, IV-tes Viertel).

Toponimika mapy:

Toponimika obejmuje 231 obiekt. Wszystkie nazwy naniesione zostały bezpośrednio na plan obok obiektów.

 • Budynki administracyjne: (10).
 • Nazwy ulic i dróg: Gasse (78), Strasse (2), Stadtstrasse (1).
 • Nazwy placów: (18).
 • Hydronimy: (5).
 • Budowle sakralne: (27).
 • Zakłady opieki zdrowotnej: (2).
 • Budowle wojskowe: (20).
 • Oronimy: (4).
 • Browary: (2).
 • Wzgórza: (2).
 • Parki: (1).
 • Rynki: (3).
 • Ogrody: (2).
 • Zabudowania gospodarcze: (3).
 • Różne: (6).

Oznaczenia umowne:

łąki; łąki;
pastwiska; pastwiska;
ogrody klasztorne; ogrody klasztorne;
ogrody; ogrody;
budynki drewniane; budynki drewniane;
budynki murowane; budynki murowane;
gmachy publiczne; gmachy publiczne;
winnice; winnice;
budynki mieszkalne; budynki mieszkalne;
kamieniołomy; kamieniołomy;
drzewa owocowe; drzewa owocowe;
drzewa; drzewa;
Powiększ mapę Wrócić do pierwotnej pozycji Zobacz wszystkie obiekty na mapie Ukryj wszystkie obiekty na mapie Link do obecnego stanu mapy Dodaj komentarz
Завантаження ...
Закрити
Скопіюйте цей лінк:
Miejskie mapy
Miejskie mapy
Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
 1. Główna » 
 2. Miejskie mapy » 
 3. Przeglądanie mapy
українська | english