Horbaya plan orjentacyjny Wielkiego Lwowa

Metadane Dodatkowo Informacja
Opis
ID mapy: 015
Oryginalny tytuł: Horbaya Plan Orjentacyjny Wielkiego Lwowa
Lokalizacją: Lwów
Rok: 1931
Skala: 1:15 000
Rozmiar mapy: 57х49 cm
Wydawca: Nowa Reklama. Lwów
Źródło: Kolekcja Ihora Kotłobułatowa
Prawa: Ihor Kotłobułatow. Lwów
Cyfrowy plan Lwowa Wasylja Horbaya 1931 roku przedstawia terytorium miasta z podmiejskimi terenami Kleparówa, Zamarstynówa, Hołosko małego, Zniesenie, Krzywczyc, Kozelniki. Sygniówki, Lewandówki.
Obiekty wedlug typu
Obiekty wedlug dzielnicy
Pliki
Inne mapy
Opis mapy

Na planie "Wielkiego Lwowa" ukazano terytorium miasta wraz z podmiejskimi terenami Kleparowa, Zamarstynowa, Małego Hołoska, Zniesienia, części Krzywczyc, Kozielnik, Sygniówki oraz części Biłohorszczy (Lewandówki), które przyłączono do Lwowa 1 kwietnia 1931 roku [46], s. 72

Plan wydano razem z przewodnikiem w 1931 roku. W przewodniku podany jest alfabetyczny spis nazw ulic i placów miasta, trasy tramwajowe i lista ważnych budowli użyteczności publicznej [55].

Autor planu Wasyl Horbaj - inżynier, członek zarządu lwowskiej spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością Instytut Wydawniczy "Dobra Książka" [33], s. 208.

Plan został wydany na koszt Lwowskiego Biura gazet i ogłoszeń "Nowa Reklama". Druk: "Zakład artystyczno-graficzny A. Hegedüs". Drukarnia funkcjonowała w ciągu lat 1897-1916, na pl. Rynek 12, а od 1916 roku przeniosła się na ul. Św. Michała (obecnie – Jurija Drohobycza) [27], s. 37.

Charakterystyka mapy:

 • Plan wykonano w technice barwnej litografii.
 • Na planie wyszczególniono konfigurację tylko głównych budowli i zabytków.
 • Brak numeracji zabudowy.
 • Nazwy dzielnic oraz ich numery są oznakowane bezpośrednio na planie.
 • Rozgraniczenie dzielnic nie zostało określone.
 • Granic miasta nie oznaczono.
 • Na planie zaznaczono projektowane nowe ulice.
 • Pokazano schematy ruchu tramwajów oraz okólnych tras autobusowych B i C.
 • Określono terytorium Międzynarodowych Targów Wschodnich.
 • Wszystkie nazwy obiektów na planie podano w języku polskim.

Nieprawidłowości oraz niedokładności na planie:

 • Na planie odtworzono podział miasta tylko na sześć dzielnic. Terytoria podmiejskie zostały włączone w granice miasta w 1931 roku jako dzielnice: VII (Sygniówka, Lewandówka), VIII (Kleparów, Małe Hołosko, Zamarstynów), IX (Zniesienie, Krzywczyce), albo zostały przyłączone do istniejących już przedmieść (Kulparków do VI dzielnicy Nowy Świat, a Kozielniki do I Halickiego przedmieścia) [47], s. 46-47.

Autor: Serhij Tereszczenko
Tłumaczenie: Andrzej Otko

Opis miasta

1 kwietnia 1931 roku w granice Lwowa włączono podmiejskie terytoria, co doprowadziło do podwojenia powierzchni miasta, która osiągnęła 6 664 ha, i zrealizowania projektu utworzenia tzw. "Wielkiego Lwowa". Opracowanie koncepcji rozszerzenia miejskiego terytorium opierało się na pracach komisji regulacyjnej przy zarządzie budowlanym miasta oraz urbanistycznym dorobku Ignacego Drexlera i Tadeusza Tołwińskiego [49], s. 167, 171.

Potrzeba wielkiego wkładu kapitału w rozwój urbanistyczny nowych terenów pokrywała się z recesją gospodarczą, która przejawiała się we wszystkich polskich miastach. W nowoprzyłączonych przedmieściach odczuwało się brak brukowanych dróg, oświetlenia, wodociągów i kanalizacji [46], s. 72.

Wśród najważniejszych nowo wzniesionych w mieście budowli można wyróżnić: nową zajezdnię tramwajową na ul. Gródeckiej (1930) [50], s. 59; kościół św. Franciszka z Asyżu ojców kapucynów na Zamarstynowie (1930) [54], s. 233 oraz radiostację na terenie Targów Wschodnich (1930) [51], s. 10

Na planie określono teren z wystawowymi pawilonami Międzynarodowych Targów Wschodnich, które odbywały się od 1921 roku corocznie, w ciągu września-października. Wystawiennicza powierzchnia Targów, stanowiąca 220 tys. m kw., posiadała własną linię kolejową ze stacją towarową i magazynami, oddział pocztowy z telegrafem i telefonem, sieć elektryczną, gazową i wodociągową  [48], s. 152. Komunikację miejską w czasie Targów Wschodnich od 1930 roku zabezpieczała trasa tramwaju nr 11 oraz specjalna trasa "T" [Targi] (Teatr Opery-pl. Halicki-Targi Wschodnie). Autobusową komunikację z wystawą zapewniały dwie trasy okólne "B" i "C" [50], s. 59, 61 

Transportową komunikację w granicach miasta w końcu 1931 roku zapewniały:

 • 5 tras autobusowych: "A" (ul. Dojazd do Dworca Głównego-Skniłów), "B" і "C" (pl. Mickiewicza-Persenkówka), "D" (Zamarstynowska rogatka-Hołosko-Brzuchowice), "E" (od kościoła św. Anny do Kleparowa) [50], s. 61
 • 11 tras tramwajowych: "1" (Dworzec Główny-Łyczakowska rogatka), "3" (Janowska rogatka-Łyczakowski cmentarz), "4" (ul. 29 Listopada-Wysoki Zamek), "5" (Dworzec Główny-Gabrielówka), "6" (Dworzec Główny-Łyczaków), "7" (Dworzec Główny-Łyczaków), "8" (Gródecka rogatka-stacja Łyczaków), "9" (Gabrielówka-park Kilińskiego), "10" (Zamarstynowska rogatka-ul. Dwernickiego), "11" (Dworzec Główny-park Kilińskiego) [50], s. 59-60[55], s. 21-23.

W latach 1930-1933 w trójkącie ulic: Pełczyńska-pl. Św. Zofii-Stryjska-Kadecka odbyły się wyścigi automobilowe na trasie okólnej. Dla zapewnienia przeprowadzenia zawodów z miejskiego budżetu wydzielono środki na remont i przystosowanie trasy wyścigowej i wyznaczono fundusz nagród. Z uwagi na powodzenie pierwszych wyścigów samochodowych we Lwowie, które zebrały ok. 25 tys. widzów, następne otrzymały status międzynarodowych [52], s. 75, 80, 83, 113.

Ilość mieszkańców miasta w 1931 roku stanowiła 312 213 osób (142 263 - mężczyzn, 169 968 - kobiet). Według wyznania ludność miasta dzieliła się na: ok. 50% rzymskokatolików (157 490), 31,9% - wyznania judaistycznego (99 595), 15.9% - grekokatolików (49 747), 1.2% - ewangelików (3 630) [53], s. 51-52.

W porównaniu z 1930 r. liczba mieszkańców Lwowa wzrosła o ponad 60 000 osób dzięki przyłączeniu do miasta terenów podmiejskich [47], s. 112.

Według zajęć zawodowych ludność dzieliła się na osoby zajęte w: służbie publicznej lub domowej (21 015), handlu (17 222), budownictwie i przemyśle (3 220), robotników (7 784), pracowników kolei (5 431), emerytów i inwalidów (24 056), bezrobotnych (12 681) i in. [53], p. 54-55.

W 1931 roku miasto liczyło 13 744 budynków mieszkalnych z 165 947 mieszkaniami (z nich 10 893 stanowiły budowle murowane). Według ilości kondygnacji budynków miasto liczyło: 2 597 - jednopiętrowych, 2 809 - dwupiętrowych, 799 - trzypiętrowych, 105 – czteropiętrowych i wyższych budynków [53], p. 54-55.

Autor: Serhij Tereszczenko
Tłumaczenie: Andrzej Otko

Legenda
 • Na górze podano nazwę planu "Gorbaja Plan Orientacyjny Wielkiego Lwowa".
 • W prawym dolnym rogu podano informację o miejscu druku oraz o zamawiającym wydanie: Kosztem firmy "Nowa Reklama", Lwów, ul. Batorego 26. Druk offsetowy: ZAKŁ. GRAF. A. HEGEDÜS.
 • Na dołie umieszczona jest podziałka, wskazano skalę - 1:15 000 oraz podano oznaczenia umowne.
 • Podzial miasta na dzielnicy umieszczono bezpośrednio na planie:
 • "Halickie przedmieście, pierwsza dzielnica" (I. Halickie).
 • "Krakowskie przedmieście, druga dzielnica" (II. Krakowskie).
 • "Żółkiewskie przedmieście, trzecia dzielnica" (III. Żółkiewskie).
 • "Łyczakowskie przedmieście, czwarta dzielnica" (IV. Łyczakowskie).
 • "Śródmieście, piąta dzielnica" (V. Sródmieście).
 • "Nowy Świat, szósta dzielnica" (VI. Nowy Świat).

Toponimika mapy:

Toponimika obejmuje 771 obiektów:

 • Zajezdnie: (3).
 • Ulice, place, drogi: (601).
 • Hydronimy: (2).
 • Oronimy: (46).
 • Zakłady kultury: (2).
 • Zakłady opieki: (1).
 • Cmentarze: (7).
 • Zakłady lecznicze: (4).
 • Parki: (5).
 • Budowle sakralne: (40).
 • Budowle o przeznaczeniu wojskowym: (8).
 • Budowle o przeznaczeniu gospodarczym: (13).
 • Budowle o przeznaczeniu oświatowym: (2).
 • Stadiony: (11).
 • Stacje: (5).
 • Różne: (14).
 • Wzgórza: (5).
 • Zakłady fabryczne: (2).

Oznaczenia umowne:

gmachy pamiątkowe i główne; gmachy pamiątkowe i główne;
budowy ważniejsze; budowy ważniejsze;
kościoły i cerkwie; kościoły i cerkwie;
synagogi; synagogi;
pomniki; pomniki;
budowy; budowy;
powierzchnia zabudowana; powierzchnia zabudowana;
ulice istniejące; ulice istniejące;
ulice projektowane; ulice projektowane;
stacje; stacje;
linje kolejowe; linje kolejowe;
remizy tramwajowe; remizy tramwajowe;
linje tramwajowe; linje tramwajowe;
linje autobusówe; linje autobusówe;
rzeki, stawy; rzeki, stawy;
parki, laski, plantacje, ogrody; parki, laski, plantacje, ogrody;
Powiększ mapę Wrócić do pierwotnej pozycji Zobacz wszystkie obiekty na mapie Ukryj wszystkie obiekty na mapie Link do obecnego stanu mapy Dodaj komentarz
Завантаження ...
Закрити
Скопіюйте цей лінк:
Miejskie mapy
Miejskie mapy
Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
 1. Główna » 
 2. Miejskie mapy » 
 3. Przeglądanie mapy
українська | english