Horbaya plan orjentacyjny Wielkiego Lwowa

Metadane Dodatkowo Informacja
Opis
ID mapy: 015
Oryginalny tytuł: Horbaya Plan Orjentacyjny Wielkiego Lwowa
Lokalizacją: Lwów
Rok: 1931
Skala: 1:15 000
Rozmiar mapy: 57х49 cm
Wydawca: Nowa Reklama. Lwów
Źródło: Kolekcja Ihora Kotłobułatowa
Prawa: Ihor Kotłobułatow. Lwów
Cyfrowy plan Lwowa Wasylja Horbaya 1931 roku przedstawia terytorium miasta z podmiejskimi terenami Kleparówa, Zamarstynówa, Hołosko małego, Zniesenie, Krzywczyc, Kozelniki. Sygniówki, Lewandówki.
Podpisy na mapie
Obiekty wedlug typu
Obiekty wedlug dzielnicy
Wybrane obiekty
Pliki
Inne mapy
Opis mapy

Na planie "Wielkiego Lwowa" ukazano terytorium miasta wraz z podmiejskimi terenami Kleparowa, Zamarstynowa, Małego Hołoska, Zniesienia, części Krzywczyc, Kozielnik, Sygniówki oraz części Biłohorszczy (Lewandówki), które przyłączono do Lwowa 1 kwietnia 1931 roku [46], s. 72

Plan wydano razem z przewodnikiem w 1931 roku. W przewodniku podany jest alfabetyczny spis nazw ulic i placów miasta, trasy tramwajowe i lista ważnych budowli użyteczności publicznej [55].

Autor planu Wasyl Horbaj - inżynier, członek zarządu lwowskiej spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością Instytut Wydawniczy "Dobra Książka" [33], s. 208.

Plan został wydany na koszt Lwowskiego Biura gazet i ogłoszeń "Nowa Reklama". Druk: "Zakład artystyczno-graficzny A. Hegedüs". Drukarnia funkcjonowała w ciągu lat 1897-1916, na pl. Rynek 12, а od 1916 roku przeniosła się na ul. Św. Michała (obecnie – Jurija Drohobycza) [27], s. 37.

Charakterystyka mapy:

 • Plan wykonano w technice barwnej litografii.
 • Na planie wyszczególniono konfigurację tylko głównych budowli i zabytków.
 • Brak numeracji zabudowy.
 • Nazwy dzielnic oraz ich numery są oznakowane bezpośrednio na planie.
 • Rozgraniczenie dzielnic nie zostało określone.
 • Granic miasta nie oznaczono.
 • Na planie zaznaczono projektowane nowe ulice.
 • Pokazano schematy ruchu tramwajów oraz okólnych tras autobusowych B i C.
 • Określono terytorium Międzynarodowych Targów Wschodnich.
 • Wszystkie nazwy obiektów na planie podano w języku polskim.

Nieprawidłowości oraz niedokładności na planie:

 • Na planie odtworzono podział miasta tylko na sześć dzielnic. Terytoria podmiejskie zostały włączone w granice miasta w 1931 roku jako dzielnice: VII (Sygniówka, Lewandówka), VIII (Kleparów, Małe Hołosko, Zamarstynów), IX (Zniesienie, Krzywczyce), albo zostały przyłączone do istniejących już przedmieść (Kulparków do VI dzielnicy Nowy Świat, a Kozielniki do I Halickiego przedmieścia) [47], s. 46-47.

Autor: Serhij Tereszczenko
Tłumaczenie: Andrzej Otko

Opis miasta

1 kwietnia 1931 roku w granice Lwowa włączono podmiejskie terytoria, co doprowadziło do podwojenia powierzchni miasta, która osiągnęła 6 664 ha, i zrealizowania projektu utworzenia tzw. "Wielkiego Lwowa". Opracowanie koncepcji rozszerzenia miejskiego terytorium opierało się na pracach komisji regulacyjnej przy zarządzie budowlanym miasta oraz urbanistycznym dorobku Ignacego Drexlera i Tadeusza Tołwińskiego [49], s. 167, 171.

Potrzeba wielkiego wkładu kapitału w rozwój urbanistyczny nowych terenów pokrywała się z recesją gospodarczą, która przejawiała się we wszystkich polskich miastach. W nowoprzyłączonych przedmieściach odczuwało się brak brukowanych dróg, oświetlenia, wodociągów i kanalizacji [46], s. 72.

Wśród najważniejszych nowo wzniesionych w mieście budowli można wyróżnić: nową zajezdnię tramwajową na ul. Gródeckiej (1930) [50], s. 59; kościół św. Franciszka z Asyżu ojców kapucynów na Zamarstynowie (1930) [54], s. 233 oraz radiostację na terenie Targów Wschodnich (1930) [51], s. 10

Na planie określono teren z wystawowymi pawilonami Międzynarodowych Targów Wschodnich, które odbywały się od 1921 roku corocznie, w ciągu września-października. Wystawiennicza powierzchnia Targów, stanowiąca 220 tys. m kw., posiadała własną linię kolejową ze stacją towarową i magazynami, oddział pocztowy z telegrafem i telefonem, sieć elektryczną, gazową i wodociągową  [48], s. 152. Komunikację miejską w czasie Targów Wschodnich od 1930 roku zabezpieczała trasa tramwaju nr 11 oraz specjalna trasa "T" [Targi] (Teatr Opery-pl. Halicki-Targi Wschodnie). Autobusową komunikację z wystawą zapewniały dwie trasy okólne "B" i "C" [50], s. 59, 61 

Transportową komunikację w granicach miasta w końcu 1931 roku zapewniały:

 • 5 tras autobusowych: "A" (ul. Dojazd do Dworca Głównego-Skniłów), "B" і "C" (pl. Mickiewicza-Persenkówka), "D" (Zamarstynowska rogatka-Hołosko-Brzuchowice), "E" (od kościoła św. Anny do Kleparowa) [50], s. 61
 • 11 tras tramwajowych: "1" (Dworzec Główny-Łyczakowska rogatka), "3" (Janowska rogatka-Łyczakowski cmentarz), "4" (ul. 29 Listopada-Wysoki Zamek), "5" (Dworzec Główny-Gabrielówka), "6" (Dworzec Główny-Łyczaków), "7" (Dworzec Główny-Łyczaków), "8" (Gródecka rogatka-stacja Łyczaków), "9" (Gabrielówka-park Kilińskiego), "10" (Zamarstynowska rogatka-ul. Dwernickiego), "11" (Dworzec Główny-park Kilińskiego) [50], s. 59-60[55], s. 21-23.

W latach 1930-1933 w trójkącie ulic: Pełczyńska-pl. Św. Zofii-Stryjska-Kadecka odbyły się wyścigi automobilowe na trasie okólnej. Dla zapewnienia przeprowadzenia zawodów z miejskiego budżetu wydzielono środki na remont i przystosowanie trasy wyścigowej i wyznaczono fundusz nagród. Z uwagi na powodzenie pierwszych wyścigów samochodowych we Lwowie, które zebrały ok. 25 tys. widzów, następne otrzymały status międzynarodowych [52], s. 75, 80, 83, 113.

Ilość mieszkańców miasta w 1931 roku stanowiła 312 213 osób (142 263 - mężczyzn, 169 968 - kobiet). Według wyznania ludność miasta dzieliła się na: ok. 50% rzymskokatolików (157 490), 31,9% - wyznania judaistycznego (99 595), 15.9% - grekokatolików (49 747), 1.2% - ewangelików (3 630) [53], s. 51-52.

W porównaniu z 1930 r. liczba mieszkańców Lwowa wzrosła o ponad 60 000 osób dzięki przyłączeniu do miasta terenów podmiejskich [47], s. 112.

Według zajęć zawodowych ludność dzieliła się na osoby zajęte w: służbie publicznej lub domowej (21 015), handlu (17 222), budownictwie i przemyśle (3 220), robotników (7 784), pracowników kolei (5 431), emerytów i inwalidów (24 056), bezrobotnych (12 681) i in. [53], p. 54-55.

W 1931 roku miasto liczyło 13 744 budynków mieszkalnych z 165 947 mieszkaniami (z nich 10 893 stanowiły budowle murowane). Według ilości kondygnacji budynków miasto liczyło: 2 597 - jednopiętrowych, 2 809 - dwupiętrowych, 799 - trzypiętrowych, 105 – czteropiętrowych i wyższych budynków [53], p. 54-55.

Autor: Serhij Tereszczenko
Tłumaczenie: Andrzej Otko

Legenda
 • Na górze podano nazwę planu "Gorbaja Plan Orientacyjny Wielkiego Lwowa".
 • W prawym dolnym rogu podano informację o miejscu druku oraz o zamawiającym wydanie: Kosztem firmy "Nowa Reklama", Lwów, ul. Batorego 26. Druk offsetowy: ZAKŁ. GRAF. A. HEGEDÜS.
 • Na dołie umieszczona jest podziałka, wskazano skalę - 1:15 000 oraz podano oznaczenia umowne.
 • Podzial miasta na dzielnicy umieszczono bezpośrednio na planie:
 • "Halickie przedmieście, pierwsza dzielnica" (I. Halickie).
 • "Krakowskie przedmieście, druga dzielnica" (II. Krakowskie).
 • "Żółkiewskie przedmieście, trzecia dzielnica" (III. Żółkiewskie).
 • "Łyczakowskie przedmieście, czwarta dzielnica" (IV. Łyczakowskie).
 • "Śródmieście, piąta dzielnica" (V. Sródmieście).
 • "Nowy Świat, szósta dzielnica" (VI. Nowy Świat).

Toponimika mapy:

Toponimika obejmuje 771 obiektów:

 • Zajezdnie: (3).
 • Ulice, place, drogi: (601).
 • Hydronimy: (2).
 • Oronimy: (46).
 • Zakłady kultury: (2).
 • Zakłady opieki: (1).
 • Cmentarze: (7).
 • Zakłady lecznicze: (4).
 • Parki: (5).
 • Budowle sakralne: (40).
 • Budowle o przeznaczeniu wojskowym: (8).
 • Budowle o przeznaczeniu gospodarczym: (13).
 • Budowle o przeznaczeniu oświatowym: (2).
 • Stadiony: (11).
 • Stacje: (5).
 • Różne: (14).
 • Wzgórza: (5).
 • Zakłady fabryczne: (2).

Oznaczenia umowne:

gmachy pamiątkowe i główne; gmachy pamiątkowe i główne;
budowy ważniejsze; budowy ważniejsze;
kościoły i cerkwie; kościoły i cerkwie;
synagogi; synagogi;
pomniki; pomniki;
budowy; budowy;
powierzchnia zabudowana; powierzchnia zabudowana;
ulice istniejące; ulice istniejące;
ulice projektowane; ulice projektowane;
stacje; stacje;
linje kolejowe; linje kolejowe;
remizy tramwajowe; remizy tramwajowe;
linje tramwajowe; linje tramwajowe;
linje autobusówe; linje autobusówe;
rzeki, stawy; rzeki, stawy;
parki, laski, plantacje, ogrody; parki, laski, plantacje, ogrody;
Powiększ mapę Wrócić do pierwotnej pozycji Zobacz wszystkie obiekty na mapie Ukryj wszystkie obiekty na mapie Link do obecnego stanu mapy Dodaj komentarz
Завантаження ...
Закрити
Скопіюйте цей лінк:
Miejskie mapy
Miejskie mapy
Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
 1. Główna » 
 2. Miejskie mapy » 
 3. Przeglądanie mapy
українська | english