Austriacki archiwum wojskowy (Kriegsarchiv), Wiedeń

Plan Sokala

ID: 106
Rok: 1918*
Lokalizacja: Sokal
Skala: 1:4 000
Wydawca: Nieznany
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
GIh 642-5

Sytuacyjny Plan Styja

ID: 107
Rok: c. 1940
Lokalizacja: Stryj
Skala: 1:5 760
Wydawca: Nieznany
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
GIh 656-7
Wszystkie: 32