Austriacki archiwum wojskowy (Kriegsarchiv), Wiedeń

Plan miasta Kijova

ID: 242
Rok: 1886
Lokalizacja: Kijów
Skala: 1:25 200
Wydawca: Zakład kartograficzny A.Iljina. Petersburg
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
Evidenzbuero Kart.3693

Miasto Lwów

ID: 89
Rok: c. 1887
Lokalizacja: Lwów
Rozmiar: 52x29
Skala: 1: 10 800
Wydawca: Jendrzej Kostkiewicz. Lwów
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
GIh377-8

Plan miasta Charkowa

ID: 241
Rok: 1887
Lokalizacja: Charków
Skala: 1:16 800
Wydawca: Zakład kartograficzny A.Iljina
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
AOK-Evidenzbuero Kart.3693

Plan miasta Odessa

ID: 243
Rok: 1888
Lokalizacja: Odessa
Skala: 1:16 800
Wydawca: Zakład kartograficzny A.Iljina
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
AOK-Evidenzbuero Kart.3693

Plan miasta Przemyśl

ID: 105
Rok: 1894
Lokalizacja: Przemyśl
Skala: 1:10 000
Wydawca: Nieznany
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
GIh 581-4

Jarosław

ID: 142
Rok: 1906
Lokalizacja: Jarosław
Skala: 1:14 400
Wydawca: Zakład kartograficzny G. Freytaga & Berndta. Wiedeń
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
GIh 260-65

Plan miasta Przemyśl

ID: 121
Rok: 1907
Lokalizacja: Przemyśl
Skala: 1:5 000
Wydawca: Nieznany
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
GIh 582-5 T.1-2

Plan królewskiego stołecznego miasta Lwowa (z entklawą Jałowiec takze Maszów. Lwów II cześć)

ID: 138
Rok: 1910
Lokalizacja: Lwów
Rozmiar: 122x83,5
Skala: 1:7 200
Wydawca: Nieznany
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
GIh 378-08

Plan Сzernowitz z nowymi nazwami ulic i numeracją budynków i oznaczaniem wysokości

ID: 53
Rok: с. 1911
Lokalizacja: Czerniowce
Skala: 1:5 760
Wydawca: Leon König. Czerniowce
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
GIh 133-50
Wszystkie: 32