Austriacki archiwum wojskowy (Kriegsarchiv), Wiedeń

Plan miasta Brody z Zamkiem

ID: 103
Rok: с. 1780
Lokalizacja: Brody
Wydawca: Autor Louis de Jann
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
Brody Nr.01 Umgeb.Pl.

Plan sytuacyjny (Halicz)

ID: 41
Rok: 1795
Lokalizacja: Halicz
Wydawca: Autor Mahovich
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
HALICZ_NR_01_SIT_PLAN

Plan miasta Krakau z przedmieściami

ID: 117
Rok: c. 1797
Lokalizacja: Kraków
Skala: c. 1:12 600
Wydawca: Rękopis
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
GIh 333

Plan miasta Krakau

ID: 118
Rok: c. 1800
Lokalizacja: Kraków
Skala: 1:1 800
Wydawca: Autor Johann Hom[rne]
Źródło: 
Austriacki archiwum wojskowy,
GIh 334
Wszystkie: 32