Ryszard Hubisz. Kraków

Plan Sytuacyjny śródkowej części miasta Krzemieńca

ID: 145
Rok: с. 1925
Lokalizacja: Krzemieniec
Rozmiar: 16х20
Wydawca: Nieznany
Źródło: 
Kolekcja Ryszarda Hubisza

Plan miasta Lwowa. Wydanie drugie

ID: 84
Rok: 1925
Lokalizacja: Lwów
Rozmiar: 55,5х47
Skala: 1:15 000
Wydawca: Książnica-Atlas. Lwów-Warszawa
Źródło: 
Kolekcja Ryszarda Hubisza

Plan miasta Tarnopola

ID: 147
Rok: 1925
Lokalizacja: Tarnopol
Rozmiar: 48х62
Skala: 1:7 500
Wydawca: Biuro techniczne: Architekt budowniczy Maks Schafkopf. Tarnopol
Źródło: 
Kolekcja Ryszarda Hubisza

Kraków

ID: 301
Rok: 1925
Lokalizacja: Kraków
Skala: 1:30 000
Wydawca: Książnica-Atlas. Lwów-Warszawa
Źródło: 
Kolekcja Ryszarda Hubisza

Plan miasta Sokala

ID: 101
Rok: c. 1925
Lokalizacja: Sokal
Rozmiar: 45x29,5
Wydawca: Nieznany
Źródło: 
Kolekcja Ryszarda Hubisza

Nowy plan miasta Krakowa

ID: 291
Rok: с. 1926
Lokalizacja: Kraków
Wydawca: Księgarnia J. Czerneckiego, Kraków-Warszawa
Źródło: 
Kolekcja Ryszarda Hubisza

Kraków

ID: 276
Rok: c. 1930
Lokalizacja: Kraków
Skala: 1:10 000
Wydawca: Nakładem księgarni powszechnej, Kraków
Źródło: 
Kolekcja Ryszarda Hubisza

Plan regulacyjny miasta Stryja podług projektu komisji Towarzystwa Politechnicznego

ID: 148
Rok: c. 1930
Lokalizacja: Stryj
Rozmiar: 82х52
Skala: 1:2 800
Wydawca: Nieznany
Źródło: 
Kolekcja Ryszarda Hubisza

Plan wielkiego miasta Lublina

ID: 269
Rok: 1931
Lokalizacja: Lublin
Wydawca: Biuro Regulacji Magistratu Miasta Lublina
Źródło: 
Kolekcja Ryszarda Hubisza
Wszystkie: 65