Miejskie mapy

Projekt skupia się na wizualizacji historycznych map z naciskiem na te obiekty, które zostały zniszczone lub przebudowane, zajmuje się mapami jako odrębnym przedmiotem pracy naukowej.

Przeglądanie wg terytorji

Posty

Сztery lwowskie areny wyścigowe!

27.08.2012
Wyścigi konne we Lwowie są znane od 1843 roku. Od tego czasu miejsce zdarzenia wyścigów niejednokrotnie bylo zmienione. Zapraszamy do przeczytania krótkiej historii zmian lokalizacji areny wyścigowej.

Śródrynkowy kwartał dawnego Lwowa

21.06.2012
W sercu handlowego życia Lwowa na magdeburgskim prawie był Rynek w centrum którego mieścili się ratusz, kryte targowiska, kamiennice mieszkaniowe, magazyny oraz dom dla straży.

Młyny Halickiego przedmieścia

10.04.2012
Warunki naturalne na Halickim przedmieściu spowodowali rozwój mlynarstwa w teh okolice Lwowa. Tutaj tworzyly sie główne dopływy Peltwi - Soroka, Pasieka i inni