O projekcie

Struktura MAM

Miejskie Archiwum Medialne (MAM) zawiera ocyfrowane lub stworzone w formie cyfrowej wizualne, audiowizualne i audio zasoby, które pokazują miasto i opowiadają o życiu miast Europy Środkowej i Wschodniej XIX-XXI stuleci.

Podstawę archiwum kształtują kolekcje:

Nasze priorytety 

Trzy główne kierunki pracy archiwum – cyfryzacja, opracowanie i wykorzystanie źródeł historycznych według norm prawa i filozofii otwartego dostępu.

Kolekcje alternatywne w cyfrze: na przeciwwagę dokumentom „twardym” (taśmom, albumom ze zdjęciami, mapom i in.), MAM opracowuje cyfrowe wizualne, audiowizualne i audio zasoby, które są przechowywane w archiwach i w kolekcjach prywatnych, jak również dołącza się do tworzenia nowych źródeł (takich jak wywiady ustnohistoryczne). MAM również pracuje z nietradycyjnymi danymi i materiałami, które (ze względu na ich treść, społeczne pochodzenie czy formę) najczęściej nie wykorzystują naukowcy.

Opracowania: We współpracy z MAM są realizowane projekty badawcze, które zawierają tematy kształtowania i zmiany medialnego krajobrazu miasta, krytyczne przemyślenie kolekcjonerstwa i archiwizacji danych, działanie technologii cyfrowych na historyczną kulturę w społeczeństwie, przede wszystkim w Ukrainie i innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach rozwoju MAM Centrum Historii Miejskiej organizuje międzynarodowe seminaria i warsztaty z wykorzystania technologii cyfrowych w historii oraz z analizy i opracowania materiałów wizualnych i audio. Mają one na celu stać się forum dla omawiania wezwań i pomysłów, które wynikają w naukach humanistycznych pod działaniem technologii cyfrowych, a także dla wymiany doświadczeń i nowego wyposażenia.

Integracja z projektami edukacyjnymi: Archiwalna i naukowo-badawcza praca MAM jest częścią roboty Centrum Historii Miejskiej w segmencie historii publicznej. Kolekcja archiwalna jest zintegrowana z szeregiem projektów i formatów, w tym z wystawami, wykładami-prezentacjami, instalacjami, pokazami filmów, seminariami naukowymi, nagrania z których my również archiwujemy. MAM przedstawia swoje materiały i opracowania w formie wykładów publicznych, prezentacji, rozmów i okrągłych stołów. Nowe nabytki kolekcji, które również odzwierciedlają kierunek badawczy Centrum, są częścią serii wystaw o publicznej i cyfrowej historii i mieście, które są prezentowane w przestrzeni wystawienniczej przy ul. Bohomolca 6.

Dostęp otwarty: MAM kieruje się pryncypiami równych praw do informacji, etycznego wykorzystywania danych prywatnych i otwartego dostępu, w tym do dziedzictwa kulturowego. Pracujemy z otwartymi cyfrowymi formami i standardami, wykonujemy ocyfrowywanie, opis wielojęzyczny oraz nadajemy przewagę cyfrowym rozwiązaniom z otwartym kodem wyjściowym. W pracy z wywiadami opieramy się na istniejącym prawie w sferze przestrzegania zachowania danych osobowych i wymagań naszych współrozmówców dotyczących warunków wykorzystania ich wspomnień.

Regulacja prawna: Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów archiwum jest regulowane prawodawstwem Ukrainy dot. prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ustawami o bibliotekach. Wszystkie ocyfrowane materiały są częścią biblioteki Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

Archiwum Medialne offline

Naukowcy mogą opracowywać zebrane przez Centrum Historii Miejskiej kolekcje foto, wideo oraz wywiady poprzez otrzymanie dostępu do bazy danych archiwum, która jest umieszczona na serwerze. Dla tego w bibliotece Centrum jest umieszczony osobny komputer, na którym można przeglądać ocyfrowane materiały w wysokiej rozdzielczości, w tym też te, które jeszcze nie były publikowane.

W materiałach archiwum znajduje się, na przykład, obszerny zbiór wideo Telewizji Lwowskiej z lat 1950-1980., kronik filmowych, filmów dokumentalnych i nagrań amatorskich, a także zdjęcia z archiwów prywatnych i państwowych, które przedstawiają historię miast Europy Środkowo-Wschodniej. Bliżej o projekcie można się dowiedzieć z odpowiednich rozdziałów projektu Miejskie Archiwum Medialne.

Mediateka

Jednym z działów Miejskiego Archiwum Medialnego jest duży zbiór filmów i materiałów multimedialnych na nośnikach cyfrowych (płytach), który jest dostępny dla odwiedzających bibliotekę. Ponadto klasyczne kino fabularne, unikalne dokumentalne i historyczne filmy, filmy o tematyce miejskiej i inne. Cała ta kolekcja jest połączona w osobną kategorię „mediateka” w strukturze biblioteki i jest dostępna dla zamówienia przez katalog online.

Przegląd zamówionych materiałów odbywa się przez osobny komputer w czytelni.

Biblioteka Centrum Historii Miejskiej czynna od poniedziałku do piątku od 10.00 do 17.00.

Adres: Lwów, ul. akad. Bohomolca 6.

Warunki korzystania

Cyfrowe kopie wideo, wizerunków, nagrań głosowych, planów, map i schematów umieszczone są w ramach projektu „Miejskie Archiwum Medialne” z pozwolenia naszych partnerów, którzy są właścicielami praw autorskich (copyright). Wszystkie wyżej wymienione materiały są zabezpieczone znakami wodnymi z napisem Lvivcenter.org lub logotypem Centrum Historii Miejskiej i są chronione prawem Ukrainy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Informację o właścicielach praw autorskich na opublikowane materiały umieszczono w wierszu – Regulacja prawna. Centrum Historii Miejskiej nie jest w prawie przekazywać cyfrowe kopie materiałów osobom trzecim bez zgody pisemnej właścicieli praw autorskich.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych na stronach projektu „Miejskie Archiwum Medialne” jest dozwolone dla prywatnych, niekomercyjnych potrzeb w wypadku spełnienia następnych warunków:

  • Przy wykorzystaniu informacji z materiałów umieszczonych w ramach projektu „Miejskie Archiwum Medialne” hiperłącze na odpowiednią stronę internetową jest obowiązkowe;
  • Przy wykorzystaniu informacji tekstowej umieszczonej na stronach projektu „Miejskie Archiwum Medialne” prosimy zaznaczać autora tekstu;
  • Przy wykorzystaniu materiałów prosimy zaznaczać dane umieszczone w wierszach „Źródło”, „Kolekcja”, „ID”;
  • Przy wykorzystaniu jakichkolwiek materiałów projektu prosimy zaznaczać o ich przynależności do kolekcji Miejskiego Archiwum Medialnego Centrum Historii Miejskiej.

Współpraca

Jesteśmy otwarci na współpracę z akademicznymi i edukacyjnymi instytucjami, naukowcami, muzeami i archiwami, prywatnymi kolekcjonerami i właścicielami archiwów domowych, a także ze wszystkimi zainteresowanymi.

Wszystkie pytania, komentarze i propozycje prosimy kierować na adres elektroniczny uma@lvivcenter.org