Kronika

Fotografia międzywojenna
16 marzec 2018

16 marca 2018 r. o 18.00 zapraszamy na wykład Adama Soboty "Lwowska fotografia okresu międzywojnnego". Wykład jest częścią programu towarzyszącego wystawie Andrija Bojarova "COPY/PAST" i cyklu "[roz]archiwizowanie" Miejskiego Archiwum Medialnego.

Lwów w okresie międzywojnia był ważnym ośrodkiem kultury, gdzie fotografia pełniła istotną rolę na różnych poziomach: artystycznym, naukowym, amatorskim i dokumentacyjnym. W wielokulturowej społeczności miasta fotografie wyrażały zarówno poczucie lokalnych tożsamości, jak i uniwersalne idee związane z koncepcjami nowoczesności. Solidne podstawy dla tej działalności były stwarzane od XIX wieku  i pozwoliły na dokonanie skoku jakościowego w omawianym czasie.

Dwie dekady pomiędzy I a II wojną światową wyraźnie się od siebie różniły. Na początku lat dwudziestych wciąż dawały znać o sobie wojenne dewastacje i kilka lat trwało przywracanie wcześniejszego rytmu działań. W postawach artystycznych – które będą głównym omawianym zagadnieniem – dominował nadal piktorializm spopularyzowany wśród elity fotoamatorów na początku stulecia. Jego najwybitniejszym przedstawicielem był Henryk Mikolasch. Jednak około 1930 r. sytuacja znacznie się zdynamizowała. Poprzez fotografie i fotomontaże zaczęli wypowiadać się artyści awangardowi (grupa Artes), a dążenie do modernizacji zasad estetycznych przejawiało wielu wybitnych członków Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Pojawiły się też nowe, prężne organizacje: Ukraińskie Towarzystwo Fotograficzne i Technickie Koło Fotografów na Politechnice Lwowskiej. Wielu fotografujących realizowało także wówczas filmy, jak też łączyło zainteresowania artystyczne z działalnością naukową i dokumentalną. Lwów był miejscem prezentacji wystaw ogólnopolskich, a także międzynarodowych.

dr Adam Sobota jest st. kustoszem w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, gdzie kieruje działem fotografii. Wielokrotnie przedmiotem jego zainteresowania była fotografia lwowska, poprzez wystawy i publikacje (muzeum wrocławskie ma bogaty zbiór prac lwowskich fotografów sprzed 1939 r.). Zajmuje się też zagadnieniami sztuki współczesnej, ostatnia wystawa jaką zorganizował i publikacja książkowa to „Nowe horyzonty w nowych mediach – zjawiska sztuki polskiej 1945-1981” (Wrocław, 2017). Od wielu lat działa też jako krytyk sztuki i pedagog.