Kronika

Hippy Fever
2 maj 2017
18 maja 2017 r. о 21.00 na dziedzińcu Centrum Historii Miejskiej odbędzie się kolejny pokaz z cyklu [roz]Archiwizacja. Tym razem pokażemy nieznaną wcześniej kolekcję fotografii Hryćka Poryckiego (Grega), która opowiada o życiu lwowskiego undergroundu na przełomie lat 70-80., oraz cykl jego prac artystycznych stworzonych metodą wielokrotnej ekspozycji i nakładania przezroczy.

Hryćko Porycki – to jedna z centralnych postaci lwowskiego ruchu hipisów. Dobrze znany w ówczesnym środowisku kontrkultury jako Greg – faktycznie nieznany jest dziś. Greg był niezłomnym miłośnikiem wolności, kudłatym chuliganem, artystą, podróżnikiem. On stworzył liczne fotomantaże, które mogą stać się ozdobą niejednego zbioru muzealnego.

Pokazowi prac Grega z kolekcji Miejskiego Archiwum Medialnego będzie towarzyszyć muzyka Andrija Maniłowa – nie mniej legendarnego lwowskiego "kolekcjonera dźwięków" i przyjaciela Hryćka Poryckiego.

Wydarzenie odbędzie się z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów – 2017. Wstęp wolny.

[roz]Archiwizacja – to nieformalne pokazy zbiorów i kolekcji Miejskiego Archiwum Medialnego, które są powołane dla popularyzacji i aktualizacji problematyki dziedzictwa archiwalnego wśród społeczeństwa. Pragniemy kształtować nowe poglądy na archiwizację i przedstawiać historyczne kolekcje z niezwykłej perspektywy. Wydarzenia tego cyklu przewidują wspólne przeglądy i przesłuchania wizualnych, audiowizualnych, czy audio utworów, które w odmienny od akademickiej atmosferze uwolnionych refleksji i dyskusji łączyłyby popularne formy i archiwalne historyczne kolekcje. Będą to wieczory kinomuzyki lub fotomuzyki, przeglądy filmów, fotoprezentacje i inne wydarzenia, które zaprezentują dialog teraźniejszości z przeszłością.