O projekcie

Zadaniem archiwum jest zbieranie, zachowywanie, analizowanie, udostępnianie i popularyzacja kolekcji i materiałów, które często pozostają poza uwagą państwowych kolekcji archiwalnych. Tematycznie materiały archiwum są związane z historią miejską w różnych jej przejawach i perspektywach.

MAM – jest to również miejsce dla analizowania danych archiwalnych oraz przemyślenie roli archiwum ogólnie w społeczeństwie. My opracowujemy i pragniemy rozwijać nowe i oryginalne formy określania wartości, konstektualizacji, odzwierciedlenia i wykorzystania różnych archiwalnych mediów i dokumentów. Projekt nie ma na celu rozwijać metody, które pomogą w cyfryzacji dokumentów archiwalnych. My raczej pragniemy połączyć wspólnotę archiwistów z naukowcami i społeczeństwem.

Dla rozwoju naszej kolekcji współpracujemy z różnymi instytucjami i partnerami na Ukrainie i poza jej granicami w kwestiach cyfryzacji, archiwizacji, opisu i tworzenia wirtualnych kolekcji cyfrowych. Również we współpracy z badawczymi, edukacyjnymi i kulturalnymi instytucjami poszerzamy materiały historyczne – i w środowisku ekspertów, i wśród społeczeństwa. Wierzymy, że taki proces będzie sprzyjał demokratyzacji nauki historycznej w Ukrainie.