Pomoc w wyszukiwaniu

Wyszukiwanie proste
Poszczególne obrazy w naszej bazie można wyszukiwać za pomocą słów kluczowych, lokalizacji terytorialnej, gatunku, techniki wykonania obrazu lub obiektów na nim przedstawionych oraz daty. Można również łączyć pola w dowolnym porządku.

Wyszukiwanie należy rozpocząć od terminów ogólnych. Ogólne, wieloznaczne wyrażenia dają zazwyczaj większą liczbę wyników wyszukiwania. Jeśli po zastosowaniu wyszukiwania prostego pojawi się zbyt wiele obrazów, zawsze można zmniejszyć ich ilość poprzez zastosowanie dodatkowych parametrów opisu lub ograniczeń wyszukiwania zaawansowanego.

Wyszukiwanie zaawansowane
W celu zmniejszenia ilości rekordów wykorzystać można wyszukiwanie złożone. Ten system pozwala na ograniczenie liczby wyników poprzez zastosowanie filtrów gatunku (obiekt), daty czy techniki (fotografia, pocztówka, litografia, inne odbitki).

Zawsze istnieje możliwość poszerzenia rezultatów wyszukiwania. Na przykład, jeśli wpisany termin (słowo) nie daje żadnych wyników lub daje ich bardzo mało, można spróbować łączyć słowa w związki wyrazowe. Przy poszukiwaniu obrazu na temat pogotowia ratunkowego, można zacząć od słowa "wypadek", potem "pogotowie", "samochód", "ambulans", "medyczny" itd. w poszczególnych polach wyszukiwania.

Skróty
W celu zwiększenia ilości rekordów można stosować skróty słów. Na przykład, wyszukiwanie wyrażenia "ulic" pozwoli na odnalezienie w bazie obrazów opisanych z wykorzystaniem słów "ulica", "ulicy", "uliczny", wyszukiwanie wyrażenia "kob" pozwoli na odnalezienie "kobiet", "kobiety", "kobiecych". "Kamie" może zaowocować "kamiennym" i "kamieniem", itd.

Ważne

  • Słowa kluczowe wyszukiwania można łączyć, wybierając je z listy w oknie, które rozwija się po kliknięciu na tabele widoczne w formularzu zapytania.
  • Przy wyszukiwaniu specyficznej frazy wykorzystywać należy pojedynczy lub podwójny cudzysłów.
  • Zastosowanie małych i wielkich liter nie ma wpływu na wyniki wyszukiwania
W przypadku pytań dotyczących systemu wyszukiwania prosimy o zwracanie się do koordynatora projektu Bohdana Szumyłowycza (b.shumylovych@lvivcenter.org).