Dział sztuki Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka NANUNumer identyfikacyjny:
00774
Nazwa:
Dział sztuki Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka NANU
Miasto:
Opis:
Grunty na przedmieściu Halickim daleko za murami miejskimi należały niegdyś do córki lwowskiego burmistrza, poety i kronikarza J. B. Zimorowicza. W 1640 r. wybitny polski fortyfikator, P. Grodzicki sumptem, królewskiego podczaszego M. Sieniawskiego zbudował tam arsenał. Z pierwotnej budowli pozostała tylko dolna kondygnacja z rustykowanego kamienia ciosanego. W XVIII w. budynek należał do hrabiów Czartoryskich – w listopadzie 1792 r. przebywał tutaj Tadeusz Kościuszko. W 1833 r. budowlę nabyła rodzina Baworowskich. Przypuszczalnie dawny arsenał przebudował architekt Ignacy Chambrez. W 1857 r. Wiktor hr. Baworowski, bibliofil, tłumacz na język polski dzieł Racine’a, Schillera, Gśthego, Byrona, Hugo, postanowił umieścić tu swoją bibliotekę oraz zbiory rękopisów, malarstwa i grafiki. Za przykładem J. hr. Ossolińskiego Baworowski zapisał swoje zbiory miastu. Po jego śmierci kustoszem kolekcji został znany uczony i bibliotekarz o dużym doświadczeniu Józef Korzeniowski (1897). W czasie II wojny światowej zbiory Baworowskich przyłączono do Ossolineum. Od wielu już lat w dawnej bibliotece Baworowskich przy ul. Bibliotecznej 2 pracuje dział sztuki Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka NANU.
Obiekt i słowa kluczowe:
Biblioteka Baworowskich
Autor:
Józef Kościesza Jaworski
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1916
Format:
13x17 cm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00628
Miasto: Lwów
Data: 1930
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: "Album ukraińskiego Lwowa"
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: księgarnia, stelaże z książkami, księgarz
Numer identyfikacyjny: 00774
Miasto: Lwów
Data: 1916
Format: 13x17 cm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Biblioteka Baworowskich
Numer identyfikacyjny: 01437
Miasto: Chmielnicki
Data: 1900-1920
Format: 17х23 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Serhiy Esiunin
Obiekt i słowa kluczowe: Płoskirów, Miejska Publiczna Biblioteka
Numer identyfikacyjny: 03533
Miasto: Lwów
Data: 1905
Format: 22х18 sm
Autor: Marek Munz
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, biblioteka
Numer identyfikacyjny: 01372
Miasto: Lwów
Data: 1874-1877
Format: 6,5х10,5 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Ossolinskich, Ossolineum, slupy telegraficzne, woz

Dawny Arsenał Sieniawskich – biblioteka-muzeum Baworowskich (1639 r. – budowla arsenału, arch. P. Grodzicki; lata 1830-1840 – przebudowa na pałac, arch. I. Chambrez). Styl budowli – klasycyzm. Struktura planu odpowiada budowli obronnej XVII w. We wnętrzu zachowały się płaskorzeźby z kompozycjami na tematy antycznej mitologii (rzeźb. J. Schimser). Obecnie (2009 r.) w budynku mieści się Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka (Dział Sztuki).