Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

Wydział chemiczny i rektorat Narodowego Uniwersytetu UżhorodzkiegoNumer identyfikacyjny:
00733
Nazwa:
Wydział chemiczny i rektorat Narodowego Uniwersytetu Użhorodzkiego
Miasto:
Opis:

Fotografia przedstawia widok od strony rzeki Mały Uż na gmach Użhorodzkiego Królewskiego Katolickiego Gimnazjum im. Janosza i Jerzego Drugetów, zbudowanego w latach 1891-1895 na placu Siennym. Główny gmach gimnazjum wzniesiono w stylu włoskiego renesansu. Z lewa widoczna jest główna fasada, na której umieszczone są płaskorzeźby z podobiznami cesarza Franciszka Józefa I oraz fundatorów Janosza i Jerzego Drugetów (rzeźbiarz Janosz Petrideys, 1895 r.). Oficjalne otwarcie gimnazjum odbyło się 11 października 1896 r.; w 1920 r. uczelnia otrzymała status Użhorodzkiego Państwowego Realnego Ruskiego Gimnazjum.

Obiekt i słowa kluczowe:
Gimnazjum, ulica, przechodnie
Autor:
Nieznany
Wydawca:
AHU
Data:
1928
Format:
90x140 mm
Status prawny:
Rostyslaw Tatomyr
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
UZHOROD. - Ужгородъ. - Gymnasium.
On reverse:
Fabrication Française : 264

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 07483
Miasto: Lwów
Data: 1908
Format: 140×90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Dawid Grund, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, latarnia, ludzie
Numer identyfikacyjny: 00734
Miasto: Użhorod
Data: 1910-1919
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Monostory
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Gimnazjum
Numer identyfikacyjny: 00831
Miasto: Lwów
Data: 1945-1953
Format: 14х9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Dom Dziecka, ul. Boja Żeleńskiego, medykowie, podobizny
Numer identyfikacyjny: 12828
Miasto: Lwów
Data: październik 1949
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: szkoła, lekcja, uczniowie, klasa, ludzie
Numer identyfikacyjny: 02864
Miasto: Lwów
Data: 1960-1990
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynek, ogrodzenie, szyld, ogród
Numer identyfikacyjny: 02768
Miasto: Czerniowce
Data: Lata międzywojenne (1918-1939)
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Friedrich Rieber, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Sierociniec, ul. 11 Listopada
Numer identyfikacyjny: 08473
Miasto: Lwów
Data: 1919-1937
Format: 90х140 mm
Autor: Władysław Benesz
Wydawca: Władysław Benesz
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Szkoła, budynek, architektura, ogród
Numer identyfikacyjny: 08440
Miasto: Lwów
Data: 1905
Format: 6х9 sm
Autor: Marek Munz
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, szkoła
Numer identyfikacyjny: 00731
Miasto: Użhorod
Data: 1935
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Masarykowska jubileuszowa szkoła
Copyright © 2004-2020, LvivCenter.org
Powered by siteGist CMS