Ulica KościuszkiNumer identyfikacyjny:
00701
Nazwa:
Ulica Kościuszki
Miasto:
Opis:

Centralna ulica T. Kościuszki w Pińsku w okresie międzywojennym (ulica nosiła nazwy: w XIX w. – Wielka Franciszkańska, na pocz. XX w. – Wielka Kijowska, w latach 1920–1930. – Kościuszki, później – Lenina). Miasto leżące przy ujściu rzeki Piny do Prypeci, po raz pierwszy jest wzmiankowane w "Powiesti Wremiennych Let" w 1097 roku jako miasto należące do wielkiego księcia Światopołka syna Iziasława. Środkową część zdjęcia zajmuje kościół katedralny (dawny kościół i klasztor Franciszkanów) przy ul. Kościuszki 16. Pierwotny kościół Franciszkanów zbudował w 1396 r. piński książę Zygmunt Kiejstutowicz. Świątynię, wielokrotnie niszczoną przez ogień, odbudowywano i restaurowano. W 1817 r. architekt A. K. Kamieński wzniósł przy niej dzwonnicę. Przed kościołem, na zdjęciu widoczny jest tzw. "kram". Były to rozpowszechnione w końcu XIX i na pocz. XX w. niewielkie budowle, prostokątne w planie z dwuspadowym dachem i wejściem w poprzecznej ścianie stanowiącej zwróconą do ulicy fasadę. Przeznaczone były one dla prowadzenia handlu. W Pińsku z kramów składały się całe ulice. Zabudowa z końca XIX – pocz. XX w. była przeważnie jedno- lub dwupiętrowa; zazwyczaj w budynkach łączono murowane i drewniane części (drewnianą górę z murowaną kondygnacją dolną, która służyła jako magazyn, kram itp.). Przy głównej ulicy miasta ześrodkowane były pińskie hotele, restauracje, banki, apteki, biura adwokackie, redakcje gazet. Znajdowało się tutaj także Wyższe Seminarium Duchowne oraz Muzeum Polesia i Komendantura Garnizonu. 7 września 1921 r. pożar strawił całą centralną część miasta. Dzwonnica katedry została odbudowana w 1930 r. według szkiców architekta I. W. Źołtowskiego.

Obiekt i słowa kluczowe:
Zabudowa miejska, cerkiew, słupy telegraficzne, furmanki, przechodnie
Autor:
Nieznany
Wydawca:
M. G. P.
Data:
1920-1921
Format:
90x140 mm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Polish: Pinsk. Ul. Kosciuszki.
On reverse:
In Polish: M.G.P.

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 06226
Miasto: Lwów
Data: 1987-1990
Format: 10х15 сm
Autor: Jarosław Janczak
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jarosław Janczak
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, kamienica, architektura
Czortków
Numer identyfikacyjny: 00675
Miasto: Czortków
Data: 1912
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Mina Frankel, Czortków
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, zabudowa miejska, skwer, pojazdy konne, latarnie, słupy telegraficzne, przechodnie
Numer identyfikacyjny: 02767
Miasto: Czerniowce
Data: 1904
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Schaar & Dathe, Trewir
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Enzenberga Główna (Enzenberg Hauptstrasse), ul. Główna, dom okrętowy, odwach, strażnica, ludzie
Numer identyfikacyjny: 00483
Miasto: Lwów
Data: 1917
Format: 91×136 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Muzeum Sztuki Dawnej Rękopismienej Książki Ukrainskiej LGS, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Sykstuska, tramwaje
Numer identyfikacyjny: 01103
Miasto: Lwów
Data: 1914-1915
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Akademicka, Izba Handlowo-Przemysłowa, skwer, kwietniki
Numer identyfikacyjny: 05204
Miasto: Sambor
Data: 1900
Format: 140х90 mm
Autor: Zakład Fot."Marylla", Sambor
Wydawca: H. Wiesenberg, Sambor
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, bruk, ludzie
Numer identyfikacyjny: 02766
Miasto: Czerniowce
Data: 1901
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: S. Kiesler, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: ul. Ratuszowa (Rathausstrasse), ulica, ludzie, sklepy
Numer identyfikacyjny: 02382
Miasto: Lwów
Data: 1945-1955
Format: 11х17 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Dawny kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej, ulica Lenina, zieleń miejska, latarnie, ciężarówka, pomnik czołgistów
Numer identyfikacyjny: 01048
Miasto: Lwów
Data: 1954
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Turgieniewa, asfalt, budynki mieszkalne, samochód „Pobieda”