Kolejowy mostNumer identyfikacyjny:
00692
Nazwa:
Kolejowy most
Miasto:
Opis:

Kolejowy most w mieście Grodnie, Białoruś. W tle, po lewej, widać kościół Bernardynów (XVI–XVIII w.), wzdłuż rzeki ciągnie się parterowa zabudowa miejska. Grodno, jedno z najstarszych miast Białorusi, leży na wysokim wzgórzu, w miejscu gdzie rzeka Gorodniczanka wpada do Niemna. W latach 1907–1908 został tu zbudowany szeroki, wysoko osadzony kamienny most kolejowy przez Niemen, który otrzymał nazwę Starego. Most ten został zmiszczony w czasie I wojny światowej – wojska rosyjskie opuszczając miasto wysadziły w powietrze przęsło mostu. W ciągu następnych pięciu lat władza w Grodnie zmieniała się pięciokrotnie i za każdym razem niszczono most. Był on także znacznie uszkodzony pod czas II wojny światowej, kiedy latem 1944 r. jedno z przęseł wysadzili w powietrze wycofujący się hitlerowcy.

Obiekt i słowa kluczowe:
Kolejowy most, rzeka, miasto
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Georg Stilke, Berlin
Data:
1915
Format:
90x140 mm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In German: Eisenbahnbrucke Grodno.
On reverse:
In German: Verlag Stilke, Berlin NW.7 19.02.1915

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00195
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Górka Jacka zimą, widok panoramiczny
Tarnopol
Numer identyfikacyjny: 05365
Miasto: Tarnopol
Data: 1901
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Bracia Jabłońscy, Tarnopol
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Miasto, budynki, ulica, plac
Sniatyn
Numer identyfikacyjny: 05269
Miasto: Sniatyn
Data: 1938
Format: 90x140 mm
Autor: Rudolf Scherff
Wydawca: P. Teichberg, Sniatyn
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama, kościół, handel
Numer identyfikacyjny: 00193
Miasto: Lwów
Data: 1961
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Widok na ulicę Kubijowycza
Numer identyfikacyjny: 02342
Miasto: Lwów
Data: 1955-1960
Format: 17х11сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Wołoska cerkiew, wieża Korniakta, ulice Ruska, Pidwalna, skwer, szkoła №8
Jarosław
Numer identyfikacyjny: 05586
Miasto: Jarosław
Data: 1920-1939
Format: 10х15 cm
Autor: W. Niemczyński
Wydawca: "Polonia", Jarosław
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Wieża, ściana, architektura
Numer identyfikacyjny: 00181
Miasto: Lwów
Data: 1960
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Drzewa, widok na miasto
Krakowiec
Numer identyfikacyjny: 05598
Miasto: Krakowiec
Data: 1912
Format: 17х11 cm
Autor: Jarosław Pasternak
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Dzwonnica
Tarnopol
Numer identyfikacyjny: 05421
Miasto: Tarnopol
Data: 1901
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: C. Haliczer, Tarnopol
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama, rzeka, budynki, kościół, ludzie