Kolejowy mostNumer identyfikacyjny:
00692
Nazwa:
Kolejowy most
Miasto:
Opis:

Kolejowy most w mieście Grodnie, Białoruś. W tle, po lewej, widać kościół Bernardynów (XVI–XVIII w.), wzdłuż rzeki ciągnie się parterowa zabudowa miejska. Grodno, jedno z najstarszych miast Białorusi, leży na wysokim wzgórzu, w miejscu gdzie rzeka Gorodniczanka wpada do Niemna. W latach 1907–1908 został tu zbudowany szeroki, wysoko osadzony kamienny most kolejowy przez Niemen, który otrzymał nazwę Starego. Most ten został zmiszczony w czasie I wojny światowej – wojska rosyjskie opuszczając miasto wysadziły w powietrze przęsło mostu. W ciągu następnych pięciu lat władza w Grodnie zmieniała się pięciokrotnie i za każdym razem niszczono most. Był on także znacznie uszkodzony pod czas II wojny światowej, kiedy latem 1944 r. jedno z przęseł wysadzili w powietrze wycofujący się hitlerowcy.

Obiekt i słowa kluczowe:
Kolejowy most, rzeka, miasto
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Georg Stilke, Berlin
Data:
1915
Format:
90x140 mm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In German: Eisenbahnbrucke Grodno.
On reverse:
In German: Verlag Stilke, Berlin NW.7 19.02.1915

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 02335
Miasto: Lwów
Data: 1920-1930
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Uspeńska cerkiew, kaplica Trzech Króli, podwórze, wieża Korniakta, latarnia
Numer identyfikacyjny: 05129
Miasto: Równe
Data: 1921-1939
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Pałac, architektura
Numer identyfikacyjny: 02349
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 10х15 сm
Autor: Ludwik Tyrowicz
Wydawca: Drukarnia №1, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, kościół, wieża Korniakta, Królewski arsenał
Numer identyfikacyjny: 00225
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Mikroskop Pana Jurka, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Łyczakiwska, budynki, ludzie na ulicy
Krakowiec
Numer identyfikacyjny: 05598
Miasto: Krakowiec
Data: 1912
Format: 17х11 cm
Autor: Jarosław Pasternak
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Dzwonnica
Numer identyfikacyjny: 00498
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 9.5х13.5 сm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Widok miasta, kościół Dominikanski, wieża Korniakta, katedra Łacińska, Rada miejska
Numer identyfikacyjny: 00220
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Widok na miasto z ulicy Kobzarskiej, pejzaż powjenny
Numer identyfikacyjny: 00195
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Górka Jacka zimą, widok panoramiczny
Numer identyfikacyjny: 05250
Miasto: Skole
Data: 1937
Format: 90х140 mm
Autor: E. Krasiński, Stryj
Wydawca: E. Fraenkel, Skole
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, handel, rynek, park