Instytut Wojskowy Lwowskiej PolitechnikiNumer identyfikacyjny:
00667
Nazwa:
Instytut Wojskowy Lwowskiej Politechniki
Miasto:
Opis:

Na fotografii przedstawiono główny budynek (Hauptgebäude) Szkoły Kadetów Piechoty we Lwowie (stan na 14.04.1900 r., czyli niemal od razu po otwarciu). Koszt budowy głównego budynku wyniósł 275.960 florenów. Na fasadzie budynku, zgodnie z austriacką tradycją, pod godłem państwowym (czarnym dwugłowym orłem) widnieje napis "K. u. K. INFANTERIE CADETTEN SCHULE". Idea utworzenia wojskowej instytucji oświatowej narodziła się na początku lutego 1890 r., gdy prezydent Lwowa doktor Edmund Mochnacki oraz przedstawiciele ministerstwa wojny podpisali porozumienie o budowie szkoły kadetów na Wzgórzach Wulckich (w górnej części parku Kilińskiego), za Cmentarzem Stryjskim, w której miało mieszkać i uczyć się 200 uczniów (Zoglinge). Ziemie pod budowę należały do miasta i zostały bezpłatnie przekazane wojskowym władzom austriackim. Istniało kilka przyczyn, dla których władze miejskie tak bardzo pragnęły otwarcia szkoły wojskowej. Koszt realizacji projektu wyniósł w przybliżeniu 500 tysięcy florenów. Jednak z braku środków początek budowy został odłożony na ponad 7 lat. Pod koniec 1898 r. budowa Szkoły Kadetów we Lwowie była praktycznie zakończona. Monumentalny główny budynek został zbudowany według projektu absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, architekta Filipa Pokutyńskiego. Kompleks budynków szkolnych składał się z czterech budowli stojących w parku: głównego budynku, szpitala wychowanków, pomieszczenia personelu (z kuchnią), budynku oficerów szkoły (gdzie mieściła się kancelaria, a także mieszkania wykładowców, którzy mieli tytuł "profesorów"), oraz budynków pomocniczych (stajnie, wozownie, domek odźwiernego itd.). W lipcu 1899 roku Szkoła Kadetów we Lwowie została oddana w rozporządzanie władzy wojskowej, a już jesienią miały rozpocząć się zajęcia. 2 października 1899 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałej Szkoły Kadetów piechoty we Lwowie.
Mychajło Słobodianiuk

Obiekt i słowa kluczowe:
Szkoła Kadetów, główne wejście
Autor:
Nieznany
Wydawca:
"W.Z.L."
Data:
1908-1912
Format:
90x140 mm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Polish: Lwów.C.i.k. szkola Kadecka.
In German: Lemberg. K.u.k. Kadettenschule.
On reverse:
"W.Z.L." No.31

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05367
Miasto: Tarnopol
Data: 1901
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Miasto, ulica, budynki, wojsko, koszary
Numer identyfikacyjny: 00669
Miasto: Lwów
Data: 1903
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ernest Kremer, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Szkoła Kadetów, budynki, plac, ogrodzenie
Numer identyfikacyjny: 13166
Miasto: Lwów
Data: 1973-1980
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: budynek, architektura, arsenał, rekonstrukcja, restauracja
Numer identyfikacyjny: 01306
Miasto: Lwów
Data: 1918-1919
Format: 14х9 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cytadela, koszary, zniszczenia
Numer identyfikacyjny: 00671
Miasto: Lwów
Data: 1901
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: E. V. Schiller, Czerniowce
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Szkoła Kadetów
Numer identyfikacyjny: 01330
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Album "Niemcy we Lwowie"
Status prawny: Archiwum partyjny, filia Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego
Obiekt i słowa kluczowe: koszary, Cytadela, drut kolczasty
Numer identyfikacyjny: 08472
Miasto: Lwów
Data: 1905-1914
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Izrael Regenbogen, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Budowa, architektura, szkoła, wojsko
Lwów
Numer identyfikacyjny: 01341
Miasto: Lwów
Data: 1918-1919
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: wieża, Cytadela, ruiny
Grodno
Numer identyfikacyjny: 00691
Miasto: Grodno
Data: 1918
Format: 90x140 mm
Autor: A. Kuhlewinat
Wydawca: Gebruder Hochland, Konigsberg i Pr.
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Koszary, I wojna światowa, ulica, przechodnie