Gmach szkolny Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska"Numer identyfikacyjny:
00648
Nazwa:
Gmach szkolny Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska"
Miasto:
Opis:

Ulica Batorego (obecnie ul. Kniazia Romana) stanowi odcinek jednej z najstarszych ulic Lwowa – Halickiej, wzmiankowanej w dokumentach miejskich od 1382 r. Prawdopodobnie, ulicę wytyczono jeszcze wcześniej, była ona, bowiem, początkiem Halickiego szlaku handlowego. Wątpliwości są spowodowane tym, że jeden z licznych pożarów śródmieścia (w 1381 r.) zniszczył pierwotny drewniany ratusz wraz z dokumentami, tak więc data "1381 rok" w wielu przypadkach jest najdawniejsza. Po rozebraniu murów obronnych oraz uporządkowaniu terenu miasta w 1885 r. omawianą tu ulicę oddzielono od Halickiej, nadając jej samodzielną nazwę na cześć polskiego króla Stefana Batorego, który ulicą Halicką i przez Bramę Halicką wjeżdżał do Lwowa. Na początku XIX w. austriacka władza starała się przystosować dla różnych zakładów budowle klasztoru i kościoła p.w. św. Leonarda po skasowanym zakonie karmelitów trzewiczkowych. Na rogu ulicy, w pałacyku będącym częścią zabudowań pałacu Bielskich, około połowy XIX w. swoją siedzibę miał sąd kryminalny, o czym nie ma bliższych informacji. Wiadomo natomiast, że gimnazjum im. Fraciszka Józefa przy ul. Batorego 5 zostało zbudowane w latach 1875-1876 według projektu architekta Juliana Hochbergera na miejscu kościoła św. Leonarda. W zabudowaniach klasztoru umieszczono więzienie. Pocztówka przedstawia widok nowego gmachu sądownictwa ujęty z pl. Halickiego. Gmach Sądu Kryminalnego (Pałac Sprawiedliwości, Pałac Sądownictwa, Pałac Justycji) na rogu pl. Halickiego i ul. Batorego wzniesiono w 1892 r. według projektu architekta Franciszka Skowrona. Attykę budynku do dziś zdobi grupa rzeźbiarska "Sprawiedliwość" dłuta Leonarda Marconiego. Obecnie gmach służy jako blok szkolny Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska".

Obiekt i słowa kluczowe:
ul. Batorego, gmach sądu, latarnia, przechodnie
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Zakład światłodruków, Lwów
Data:
1910-1914
Format:
90x140 mm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Polish: Gmach Sądowy. Lwów.
On reverse:
In Polish: Zakład światlodruków Lwów, Zygmuntowska 11a

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05194
Miasto: Sambor
Data: 1917
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Sztuka", Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, skwer, sąd
Numer identyfikacyjny: 02761
Miasto: Czerniowce
Data: 1904
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Simon Gross, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Rząd krajowy, Austria Platz
Numer identyfikacyjny: 00629
Miasto: Lwów
Data: 1911-1915
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Dawid Grund, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Izba Handlowo-Przemysłowa
Numer identyfikacyjny: 03735
Miasto: Czerniowce
Data: 1936-1944
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Foto Regal, Czerniowce
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Izba Handlowa, place
Numer identyfikacyjny: 02773
Miasto: Czerniowce
Data: 1907
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: S.W., Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Pałac Sprawiedliwości, plac Rybny
Numer identyfikacyjny: 00648
Miasto: Lwów
Data: 1910-1914
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Zakład światłodruków, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: ul. Batorego, gmach sądu, latarnia, przechodnie
Numer identyfikacyjny: 01354
Miasto: Lwów
Data: 1892
Format: 8,5х12 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Batorego, Gmach Sądu Karnego, rzeźby L.Marconi
Numer identyfikacyjny: 00587
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 87х137 mm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Czarneckiego, pałac gubernatora, lampy, policjant
Jarosław
Numer identyfikacyjny: 05582
Miasto: Jarosław
Data: 1910-1914
Format: 10х15 cm
Autor: Adam Wilusz
Wydawca: "Polonia", Jarosław
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, budowle, ratusz, skwer, brukowanie, detale architektoniczne

Dawny gmach Sądu Krajowego – „Pałac sprawiedliwości” (1891-1895, arch. F. Skowron, ul. Kniazia Romana 1-3). Monumentalna budowla w śródmieściu, zwieńczona frontonem z balustradą i attyką z grupą rzeźbiarską (1893, rzeźbiarz L. Marconi). Północny westybul upiększa alegoryczna rzeźba personifikująca sprawiedliwość (1893, rzeźbiarz A. Popiel). Sala na pierwszym piętrze jest ozdobiona sztukaterią oraz malowidłami artystów ze szkoły J. Matejki. Styl gmachu – historyzm (wykorzystujący formy renesansu i baroku). Główna (zachodnia) fasada wychodzi na ul. Kniazia Romana, boczna (północna) na pl. Halicki. Obecnie (2009 r.) jest jednym z gmachów Państwowego Uniwersytetu „Lwowska Politechnika”.