Widok na cerkiew św. Paraskewy-PiatnyciNumer identyfikacyjny:
00630
Nazwa:
Widok na cerkiew św. Paraskewy-Piatnyci
Miasto:
Opis:
Pocztówka przedstawia widok na jedną z najstarszych lwowskich świątyń – cerkiew św. Paraskewy-Piatnyci przy ul. Źółkiewskiej (obecnie B. Chmielnickiego 77). Piatnicką cerkiew zbudowano w 1644 r., na miejscu pierwotnej cerkwi z czasów książęcych (XIII w.). Jej fundatorem był wołoski (mołdawski) hospodar Wasyl Łupuł, teść Tymoszy Chmielnickiego, syna Bohdana. Świadczy o tym jego herb umieszczony na południowej ścianie, zawierający wizerunki słońca, księżyca i korony. Pod koniec XVIII w. malowidła ścienne w cerkwi wykonał znany lwowski arysta Łukasz Doliński. Swój obecny wygląd cerkiew zawdzięcza restauracji z 1885 r. W 1908 r. czworościenna wieża-dzwonnica otrzymała nowe kopulaste zwieńczenie, zaprojektowane przez architekta Michała Łużeckiego. Piatnicka cerkiew jest we Lwowie jedyną, w której zachował się dawny ikonostas z pocz. XVII w., zawierający ok. 70 ikon pędzla malarza F. Seńkowicza lub jego uczniów.
Obiekt i słowa kluczowe:
Cerkiew św. Paraskewy-Piatnyci, ul. Źółkiewska, tory tramwajowe
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Drukarnia W. A. Szyjkowskiego, Lwów
Data:
1914-1915
Format:
90x140 mm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On reverse:
In Polish: Lwów - Cerkiew Św. Paraskewii. Drukarnia W.A.Szyjkowskiego we Lwowie
In Russian: Львовъ - Церковь Св. Парасковіи

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 13168
Miasto: Lwów
Data: 1970-1990
Format: Nieznany
Autor: Unknown
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: budowla, architektura, obiekt sakralny, cerkiew
Numer identyfikacyjny: 00630
Miasto: Lwów
Data: 1914-1915
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Drukarnia W. A. Szyjkowskiego, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew św. Paraskewy-Piatnyci, ul. Źółkiewska, tory tramwajowe
Numer identyfikacyjny: 00573
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 cm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: katedra, palaty metropolitalne, klaśtor
Numer identyfikacyjny: 02728
Miasto: Czerniowce
Data: 1928
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Gee Haa
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Prawosławny sobór
Numer identyfikacyjny: 01359
Miasto: Lwów
Data: 1900-1905
Format: 18х12 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Podwalna, cerkiew, wieża Korniakta
Numer identyfikacyjny: 00551
Miasto: Lwów
Data: 1932-1938
Format: 90x140 mm
Autor: Stanisław Tondos
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew , niemieckie gimnazjum
Numer identyfikacyjny: 01446
Miasto: Chmielnicki
Data: 1900-1920
Format: 7,5х10,5 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Serhiy Esiunin
Obiekt i słowa kluczowe: Płoskirów, Proskurów, zabudowa w okolicy Soboru Narodzenia Bogarodzicy
Numer identyfikacyjny: 00631
Miasto: Lwów
Data: 1904
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Stefan Wierusz Niemojowski, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Wołoska cerkiew, wieża Korniakta, dominikańskie gimnazjum, wieża ratuszowa, część Wałów Gubernatorskich
Numer identyfikacyjny: 00060
Miasto: Lwów
Data: 2005
Format: Nieznany
Autor: Dmytro Szoszyn
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Dmytro Szoszyn
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew Ruska, koniec ulicy Ruskiej, wieża Korniakta

W architekturze cerkwi łączą się elementy późnego gotyku z tradycjami ukraińskiego i mołdawsko-wołoskiego budownictwa sakralnego. Późniejsze dodatki związane są z wpływami architektury historyzmu (kopuła wieży). Świątynia zbudowana została w najdawniejszej części miasta, na fundamentach cerkwi z XIII-XIV w. Usytuowanie obiektu poza granicami murów miejskich wyjaśnia obecność w jego architekturze cech budowli obronnej. Budowa i kolejne przebudowy datowane są na: lata1643-1645; 1908 r. (przebudowa, nowe zwieńczenie wieży); 1950 (prace restauracyjne).