Zbór Adwentystów Dnia SiódmegoNumer identyfikacyjny:
00596
Nazwa:
Zbór Adwentystów Dnia Siódmego
Miasto:
Opis:
Kościół Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej (Korolenki) został założony w 1708 r. przez Zofię z Lubomirskich Sieniawską dla Kapucynów. Po likwidacji tego zakonu w 1785 r. kościół otrzymali Franciszkanie Konwentualni w zamian za swój dawny kościół przy ul. Teatralnej, który został przebudowany dla potrzeb lwowskiego teatru. W czasach radzieckich ten budynek wykorzystywano jako internat dla dzieci, a w latach 90-tych oddano go pod zbór Adwentystów Dnia Siódmego.
Obiekt i słowa kluczowe:
Kościół Franciszkanów, dzwonnica
Autor:
Józef Eder
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1860-1870
Format:
10х14 cm.
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00596
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 cm.
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Franciszkanów, dzwonnica
Numer identyfikacyjny: 05731
Miasto: Użhorod
Data: 1919-1938
Format: 9x14 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: THEMAC, Użhorod
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, wnętrze, architektura, dekor
Nazwa oryginalna: Franciskaner Klost.
Mapa: Plan Lemberga
Rok: с. 1863