Muzeum ArsenałNumer identyfikacyjny:
05778
Nazwa:
Muzeum Arsenał
Miasto:
Opis:

Pierwotna budowla arsenału miejskiego (Armarium seu armamentarium civil. Leopol), gdzie teraz mieści się Muzeum broni, istniała na tym miejscu już w 1430 r. W 1576 r. pod wschodnim murem miejskim zbudowano nowy arsenał. W  latach 1799–1800 od strony klasztoru karmelitów na ścianie arsenału umieszczono kamienne herby m. Lwowa, Sobieskich i Jabłonowskich – królewskich i hetmańskich rodów, pozostałe po rozebraniu murów obronnych (obecnie  herby te znajdują się w lapidarium Lwowskiej Galerii Sztuki przy ul. Stefanyka 3).
Po lewej stronie widać fragment Wielkiej miejskiej synagogi, zbudowanej w 1801 r. na miejscu murowanej gotyckiej (z 1555 r.). W synagodze, oprócz niezbędnych przedmiotów o przeznaczeniu religijnym, były zebrane cenne dzieła sztuki, przeniesione ze starej synagogi. W latach 1860–1910 świątynię niejednokrotnie odnawiano. Jesienią 1943 r. Wielka miejska synagoga wraz ze wszystkimi żydowskimi sakralnymi budowlami została zburzona przez niemieckich okupantów.

Obiekt i słowa kluczowe:
Miejski arsenał, synagoga, architektura, rzeżba
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1937
Format:
9х6 cm
Status prawny:
Wolodymyr Rumiancew
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00672
Miasto: Lwów
Data: 1905
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Zakład światłodruków, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Szkoła Kadetów, główny budynek, ogrodzenie, brama wejściowa, wojskowi, skrzynka pocztowa
Numer identyfikacyjny: 06237
Miasto: Lwów
Data: 1980-1985
Format: 10х15 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jarosław Janczak
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, kamienica, architektura, komisariat wojskowy
Numer identyfikacyjny: 01342
Miasto: Lwów
Data: 1943
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: jeńcy wojenni, koszary obronne, Cytadela
Numer identyfikacyjny: 01332
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Album "Niemcy we Lwowie"
Status prawny: Archiwum partyjny, filia Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego
Obiekt i słowa kluczowe: koszary, Cytadela, drut kolczasty
Numer identyfikacyjny: 01333
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Album "Niemcy we Lwowie"
Status prawny: Archiwum partyjny, filia Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego
Obiekt i słowa kluczowe: wieża, Cytadela, ogrodzenie
Numer identyfikacyjny: 08472
Miasto: Lwów
Data: 1905-1914
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Izrael Regenbogen, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Budowa, architektura, szkoła, wojsko
Numer identyfikacyjny: 07481
Miasto: Lwów
Data: 1911
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Dawid Grund, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Staw, pływalnia, wojsko, szkoła pływania, ulica, zajezdnia tramwajowa, elektrownia
Numer identyfikacyjny: 05367
Miasto: Tarnopol
Data: 1901
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Miasto, ulica, budynki, wojsko, koszary
Numer identyfikacyjny: 05778
Miasto: Lwów
Data: 1937
Format: 9х6 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Miejski arsenał, synagoga, architektura, rzeżba