Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

Zasklepienie rzeki Pełtwi na placu MickiewiczaNumer identyfikacyjny:
00574
Nazwa:
Zasklepienie rzeki Pełtwi na placu Mickiewicza
Miasto:
Opis:
W lipcu 1843 r. uroczyście otwarto plac, nazwany na cześć ówczesnego gubernatora Galicji arcyksięcia Ferdynanda d’Este. Z tej okazji w Ogrodzie Jezuickim odbył się festyn – Lwowianie bawili się do rana. Formowanie placu rozpoczęto pod koniec XVIII w. i prace trwały jeszcze na początku XIX w. Po rozebraniu murów obronnych uzyskano tu duży, trójkątny, wolny obszar. W latach 1832-1841 władze miasta ukończyły zasklepianie Pełtwi na tym odcinku łożyska, ale już znacznie wcześniej plac zabudowano wielkimi (według ówczesnych wyobrażeń) dwupiętrowymi budynkami, w których niezwłocznie rozlokowały się ważne obiekty: hotele (“George”, “Europejski”, “Francuski”), księgarnia Jabłońskiego, rozmaite sklepy. W 1863 r. w podwórzach kilku kamienic pojawiły się pawilony atelier fotograficznych. Z autentycznych budowli przy dawnym placu pozostała do dziś tylko kamienica nr 11 na rogu pl. Halickiego. Po ustawieniu figury Najświętszej Marii Panny na studni pośrodku placu (1862), zmieniono jego nazwę na Plac Mariacki (została oficjalnie zatwierdzona w 1871 r.).
Obiekt i słowa kluczowe:
Widok na dawny plac Ferdynanda, prace remontowe, budowle
Autor:
Józef Eder
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1860-1870
Format:
10х14 cm
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00476
Miasto: Lwów
Data: 1910-1914
Format: 92×140 мм.
Autor: Odo Dobrowolski
Wydawca: Leon Propst, Lwów
Status prawny: Muzeum Sztuki Dawnej Rękopismienej Książki Ukrainskiej LGS, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Akademicka, przechodnie, pomnik
Numer identyfikacyjny: 02757
Miasto: Czerniowce
Data: 1925-1939
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Romаnă Hachette, Bucharest
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Herrengasse, strada Jancu Flondor
Numer identyfikacyjny: 00511
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Wały Hetmańskie, klomb, budynek nr 7 na pl. Mariackim
Numer identyfikacyjny: 06219
Miasto: Lwów
Data: 1963-1964
Format: 10х15 cm
Autor: Jarosław Janczak
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jarosław Janczak
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, prospekt, bulwar, zieleń miejska, budynki, architektura
Numer identyfikacyjny: 01844
Miasto: Lwów
Data: 1837
Format: 16,4х23,7сm; 22х28,6 сm
Autor: Теофіл Жиховiч
Wydawca: Piotr Piller, Lemberg
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama, Wały Gubernatorskie, pagórki, jeźdźcy, kareta
Numer identyfikacyjny: 01221
Miasto: Lwów
Data: 1914
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Dawid Grund, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Wały Hetmańskie, ulica Karola Ludwika, teatr, budynek administracyjny
Numer identyfikacyjny: 13174
Miasto: Lwów
Data: 1980-1990
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: aleja, klomb, ludzie, teatr, pomnik
Numer identyfikacyjny: 00482
Miasto: Lwów
Data: 1939
Format: 90×141 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Muzeum Sztuki Dawnej Rękopismienej Książki Ukrainskiej LGS, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Wały Hetmańskie, przechodnie, rowerzysta
Numer identyfikacyjny: 00574
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 cm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Widok na dawny plac Ferdynanda, prace remontowe, budowle
Nazwa oryginalna: Ferdinands Platz
Mapa: Plan Lemberga
Rok: с. 1863
Copyright © 2004-2020, LvivCenter.org
Powered by siteGist CMS