Wzgórze zamkoweNumer identyfikacyjny:
00570
Nazwa:
Wzgórze zamkowe
Miasto:
Opis:
Widok ogólny najsłynniejszej z lwowskich gór (398 m n.p.m.) ujęty przez fotografa od strony “Czerwonego Klasztoru”. Na tej właśnie górze król polski Kazimierz III po opanowaniu Lwowa zbudował murowany Wysoki Zamek, gdzie rozmieszczony był garnizon oraz urzędował burgrabia, zastępca starosty. Po zdobyciu Zamku przez kozaków Maksyma Krywonosa (1648) i wojsko króla szwedzkiego Karola XII (1704) budowla popadła w ruinę, a Góra Zamkowa stopniowo traciła swój kształt. W końcu XVIII w. stała się ona własnością miasta, kamień z murów Zamku sprzedawano na budulec, a z podnóża Góry Zamkowej wybierano piasek – w tym czasie górę nazywano Piaskową (Sandberg). W latach 1835–1839 teren Góry Zamkowej wyrównano, zasypując wyrwy ziemią wywożoną z wykopów pod budowę Teatru Skarbka na placu Castrum (gdzie przedtem stał Niski Zamek). Po wizycie we Lwowie cesarza Franciszka Józefa górę Zamkową przemianowano na jego cześć, ale nowa nazwa pozostała tylko oficjalną. Podjęcie prac nad sypaniem Kopca Unii Lubelskiej (od 1869 r.) pogrzebało nadzieje historyków i archeologów na gruntowne zbadanie dawnego zamku. Kopiec po ukończeniu (1906) zwiększył wysokość góry do 413 m n.p.m. Na szczycie kopca urządzono taras widokowy, który stale przyciąga turystów i lwowian.
Obiekt i słowa kluczowe:
Wzgórze, budynki, roboty budowlane
Autor:
Józef Eder
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1860-1870
Format:
10х14 см
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00570
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 см
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Wzgórze, budynki, roboty budowlane
Numer identyfikacyjny: 05777
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 9х6 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Góra, punkt obserwacyjny, schody, ludzie
Nazwa oryginalna: Franz Josefs Berg
Mapa: Plan Lemberga
Rok: с. 1863