Katedra ŁacińskaNumer identyfikacyjny:
00053
Nazwa:
Katedra Łacińska
Miasto:
Opis:
Katedra Łacińska p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny od lat 40-tych XIV w. stanowi główny ośrodek życia duchowego lwowskich katolików obrządku rzymskiego. Stojący wcześniej na tym miejscu drewniany kościół p.w. Świętej Trójcy spłonął w 1350 r. Obecną budowlę wznoszono przez wiele dziesięcioleci. W latach 1360-1405 kościół budowali Mikołaj Niczko, Piotr Sztecher, Marcin Ganseke; w latach 1405-1493 - Ambroży Rabisz, Joachim Grom, Hans Blecher. W 1415 r. kościół uzyskał status katedry. W latach 1493-1760 w Katedrze zbudowano wiele kaplic, ołtarzy i nagrobków. Pożar Lwowa z 1527 r. wyrządził świątyni ogromne szkody. Katedra byla wielokrotnie przebudowywana, w latach 1760-1778 abp. W.H. Sierakowski zlecił gruntowną przebudowę, przeprowadzoną pod kierunkiem architekta P.Polejowskiego. Wówczas świątyni nadano barokowy charakter, całkowicie zmieniono wystrój wnętrza, zmniejszono liczbę kaplic i ołtarzy. Katedrę przebudowano także w latach 1892-1899 (architekt Michal Kowalczuk), renowację świątyni przeprowadzano w latach 1905-1930 (pod nadzorem architekta Tadeusza Obmińskiego) oraz na przełomie tysiącleci. W dniu 1 kwietnia 1656 r. król Polski Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej uroczyste śluby przed cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej, ogłaszając NMP Królową Korony Polskiej. 25 czerwca 2001 r. lwowską katedrę odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II.
Obiekt i słowa kluczowe:
Katedra, gotyk, dzwonica
Autor:
Józef Kościesza Jaworski
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1914
Format:
18х13 сm
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 02376
Miasto: Lwów
Data: 1837
Format: 21,5x16,2 сm; 28,5x22,2 сm
Autor: Karł Auer
Wydawca: Piotr Piller, Lemberg
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Dominikanów Bożego Ciała, budowla klasztoru
Numer identyfikacyjny: 01262
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 150x100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Bernardynów p.w. św. Andrzeja Apostoła, kolumna św. Jana z Dukli
Numer identyfikacyjny: 05727
Miasto: Trembowla
Data: 1927-1939
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura
Numer identyfikacyjny: 03507
Miasto: Lwów
Data: 1890
Format: 12x18 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, klasztor, ulica Kurkowa
Numer identyfikacyjny: 02370
Miasto: Lwów
Data: 1837
Format: 16,4х23,7 сm; 22,2х28,5 сm
Autor: Karł Auer
Wydawca: Piotr Piller, Lemberg
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Bernardyński, wieża, klasztor
Sambor
Numer identyfikacyjny: 05174
Miasto: Sambor
Data: 1916
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: W. Spiro, Tarnów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, kościół, architektura
Numer identyfikacyjny: 01999
Miasto: Lwów
Data: 1926
Format: 14х9 cm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Yanivska, Horodoka streets, St. Anna church
Żółkiew
Numer identyfikacyjny: 05753
Miasto: Żółkiew
Data: 1936
Format: 11x17 cm
Autor: Lina Fedorowicz-Malicka
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura, ogród
Numer identyfikacyjny: 03728
Miasto: Czerniowce
Data: 1901
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon König, Czerniowce
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew

Katedra Łacińska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Kościoła Rzymskokatolickiego. Katedra zbudowana została w centrum placu przylegającego do południowo-zachodniego rogu Rynku. W skład kompleksu architektonicznego, prócz katedry, wchodzą dobudowane do niej kaplice (najbardziej znana z nich to Kaplica Kampianów), a także położona oddzielnie Kaplica Boimów.