Rynek 10 – kamienica Towarzystwa “Proswita”



Numer identyfikacyjny:
03571
Nazwa:
Rynek 10 – kamienica Towarzystwa “Proswita”
Miasto:
Opis:

W 1895 r. Towarzystwo “Proswita” zakupiło u rodziny Lewakowskich kamienicę w Rynku 10 – dawny pałac Lubomirskich. Oprócz “Proswity” rozmieścił się tutaj szereg innych ukraińskich stowarzyszeń oraz instytucji: “Ruśka Besida”, “Klub Rusinek”, “Bojan”, “Watra”, “Dnister”, Krajowy Związek Rewizyjny. Od 1908 r. w narożnym lokalu na parterze mieściła się księgarnia Naukowego Towarzystwa im. T. Szewczenki, a od 1932 r. również własna księgarnia “Proswity”.

Obiekt i słowa kluczowe:
Rynek, kamienica, “Proswita”
Autor:
Ludwik Wieleżyński
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1938
Format:
15x18 cm
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 03511
Miasto: Lwów
Data: 1900-1914
Format: 11x17 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, Budynek NTSz, klomb
Sambor
Numer identyfikacyjny: 05202
Miasto: Sambor
Data: 1922
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Ryznycia", Sambor
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, sklep, handel, witryny, ludzie
Numer identyfikacyjny: 05190
Miasto: Sambor
Data: 1916
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: W. Spiro, Tarnów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, "Sokół"
Numer identyfikacyjny: 03571
Miasto: Lwów
Data: 1938
Format: 15x18 cm
Autor: Ludwik Wieleżyński
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Rynek, kamienica, “Proswita”
Numer identyfikacyjny: 06063
Miasto: Lwów
Data: 1900-1903
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: M. Rohatiner, Lwów
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, kamienica, architektura
Numer identyfikacyjny: 03724
Miasto: Czerniowce
Data: 1910
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Friedrich Rieber, Czerniowce
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Niemiecki Dom Ludowy
Numer identyfikacyjny: 03506
Miasto: Lwów
Data: 1900
Format: 12х18 sm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Strzelnica, park, pomnik
Stryj
Numer identyfikacyjny: 05300
Miasto: Stryj
Data: 1904
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: A. Müller i Syn, Stryj
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, ludzie
Truskawiec
Numer identyfikacyjny: 03324
Miasto: Truskawiec
Data: 1930-1939
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Klub, Towarzystwo

Budynek jest przykładem pałacu magnackiego doby baroku, włączonego w zespół późnośredniowiecznej i renesansowej zabudowy Rynku. Wzniesiony został w XVII w., w latach 1744-1763 został kapitalnie przebudowany (autorzy projektu: Jan de Witte, Bernard Meretyn, Marcin Urbanik; rzeźbiarze Sebastian Fesinger, Stefan Kodecki).