Katedra OrmiańskaNumer identyfikacyjny:
03567
Nazwa:
Katedra Ormiańska
Miasto:
Opis:

Katedra Ormiańska p.w. Wniebowzięcia NMP (niegdyś p.w. Trójcy Świętej) jest najegzotyczniejszą sakralną budowlą we Lwowie. Składa się ona z trzech części, z których każda należy do innego okresu historycznego. Najstarsza, wschodnia część bogato ornamentowana, wzniesiona w XIV w. (ok. 1364 r.) przez budowniczego Dore (Döringa); są jej właściwe elementy wschodniej architektury ormiańskiej. Część środkowa, pochodząca z XVII w. i rekonstruowana w 1723 r., nosi cechy architektury renesansowej. Od 1905 r. katedra przechodziła gruntowną renowację. W l. 1909–1910 dobudowano nową, zachodnią część (arch. F. Mączyński), odnowiono malowidła z XIV–XVI w. W 1913 r. kopułę ozdobiła mozaika J. Mehoffera. Pierwotna wieża-dzwonnica spłonęła w czasie wielkiego pożaru Lwowa w 1527 r., odbudował ją w 1571 r. arch. P. Krasowski. Po przebudowie i restauracjach w latach 1670, 1743, 1748, 1778 dzwonnica otrzymała dzisiejszą postać dopiero w końcu XIX w.

Obiekt i słowa kluczowe:
Ulica Ormiańska, cerkiew, budynki,
Autor:
Ludwik Wieleżyński
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1930
Format:
17x12 cm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 02143
Miasto: Lwów
Data: 1950-1955
Format: 11х18 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulice: Radiańska, Lenina, kościół klarysek, skwer, transport
Numer identyfikacyjny: 03526
Miasto: Lwów
Data: 1906
Format: 17x12 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościoł, klasztor, ołtarz, dekor
Numer identyfikacyjny: 01262
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 150x100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Bernardynów p.w. św. Andrzeja Apostoła, kolumna św. Jana z Dukli
Numer identyfikacyjny: 00594
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 13х9 см
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: kościół, dzwonnica, figura Najświętszej Marii Panny
Numer identyfikacyjny: 03530
Miasto: Lwów
Data: 1908
Format: 17х12 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, wnętrze, detale architektoniczne, rzeżba
Numer identyfikacyjny: 00504
Miasto: Lwów
Data: 1915
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, dach, naprawa
Truskawiec
Numer identyfikacyjny: 00713
Miasto: Truskawiec
Data: 1905
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo kart widokowych Rosenscheina, Drohobycz
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Truskawiec, park, kościół katolicki
Numer identyfikacyjny: 03731
Miasto: Czerniowce
Data: 1900-1910
Format: 85x135 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 01999
Miasto: Lwów
Data: 1926
Format: 14х9 cm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Yanivska, Horodoka streets, St. Anna church

Wieża-dzwonnica jest częścią składową zespołu Katedry Ormiańskiej. Od północy przylega do dawnego pałacu arcybiskupów ormiańskich. Ma cechy stylowe renesansu i baroku. Najważniejsze daty  historii budowy – 1571 r. (autor projektu: P. Krasowski); 1778 r. (przebudowa); początek XIX w. (wykończenie części szczytowej).